wtorek, 18 czerwca 2024

KR10627

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AM3
ISIN: PLKRK0000705
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.3%
Oprocentowanie bieżące: 9.15%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-am3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KR10627 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Santander FIO1 7291 749 000 zł0,14%0,46%2023-06-30
SUMA1 7291 749 000 zł0,14%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-06-02
 • 2022-09-02
 • 2022-12-02
 • 2023-03-02
 • 2023-06-02
 • 2023-09-02
 • 2023-12-02
 • 2024-03-02
 • 2024-06-02
 • 2024-09-02
 • 2024-12-02
 • 2025-03-02
 • 2025-06-02
 • 2025-09-02
 • 2025-12-02
 • 2026-03-02
 • 2026-06-02
 • 2026-09-02
 • 2026-12-02
 • 2027-03-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-08-25
 • 2022-11-24
 • 2023-02-22
 • 2023-05-25
 • 2023-08-25
 • 2023-11-24
 • 2024-02-23
 • 2024-05-23
 • 2024-08-23
 • 2024-11-22
 • 2025-02-21
 • 2025-05-23
 • 2025-08-25
 • 2025-11-24
 • 2026-02-20
 • 2026-05-25
 • 2026-08-25
 • 2026-11-24
 • 2027-02-22
 • 2027-05-24

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-09-02
 • 2022-12-02
 • 2023-03-02
 • 2023-06-02
 • 2023-09-02
 • 2023-12-02
 • 2024-03-02
 • 2024-06-02
 • 2024-09-02
 • 2024-12-02
 • 2025-03-02
 • 2025-06-02
 • 2025-09-02
 • 2025-12-02
 • 2026-03-02
 • 2026-06-02
 • 2026-09-02
 • 2026-12-02
 • 2027-03-02
 • 2027-06-02

Dzień wykupu

 • 2027-06-02