sobota, 21 kwietnia 2018

Kerdos Group S.A.

Seria: J
ISIN: PLHGNKA00176
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE NIE WYKUPIONE W TERMINIE.

 


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na udziałach Dayli Sp. z o.o. do 180 proc. wartości wyemitowanych obligacji (17,96 mln zł).

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia ich przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia będzie niższy niż 0,3x.

Emitent: Kerdos Group S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRS0318
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 9 980 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-03-09
 • 2015-06-30
 • 2015-09-30
 • 2015-12-31
 • 2016-03-31
 • 2016-06-30
 • 2016-09-30
 • 2016-12-31
 • 2017-03-31
 • 2017-06-30
 • 2017-09-30
 • 2017-12-31

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-06-22
 • 2015-09-22
 • 2015-12-22
 • 2016-03-22
 • 2016-06-22
 • 2016-09-22
 • 2016-12-22
 • 2017-03-23
 • 2017-06-22
 • 2017-09-22
 • 2017-12-20
 • 2018-03-01

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-06-30
 • 2015-09-30
 • 2015-12-31
 • 2016-03-31
 • 2016-06-30
 • 2016-09-30
 • 2016-12-31
 • 2017-03-31
 • 2017-06-30
 • 2017-09-30
 • 2017-12-31
 • 2018-03-09

Dzień wykupu

 • 2018-03-09

Emisje