poniedziałek, 25 czerwca 2018

Kerdos Group S.A.

Seria: I
ISIN: PLHGNKA00168
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE NIEWYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na udziałach w Dayli Sp. z o.o. do najwyśzej sumy ubezpieczenia stanowiącej równowartość 180 proc. (23,8 mln zł) wartości wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji w dowolnym terminie, jednak nie wcześniej niż sześć miesięcy po dniu ich przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia wynosząca 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia będzie niższy niż 0,3x.

Emitent: Kerdos Group S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRS1217
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 13 224 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-12-15
 • 2015-03-31
 • 2015-06-30
 • 2015-09-30
 • 2015-12-31
 • 2016-03-31
 • 2016-06-30
 • 2016-09-30
 • 2016-12-31
 • 2017-03-31
 • 2017-06-30
 • 2017-09-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-03-23
 • 2015-06-22
 • 2015-09-22
 • 2015-12-22
 • 2016-03-22
 • 2016-06-22
 • 2016-09-22
 • 2016-12-22
 • 2017-03-23
 • 2017-06-22
 • 2017-09-22
 • 2017-12-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-31
 • 2015-06-30
 • 2015-09-30
 • 2015-12-31
 • 2016-03-31
 • 2016-06-30
 • 2016-09-30
 • 2016-12-31
 • 2017-03-31
 • 2017-06-30
 • 2017-09-30
 • 2017-12-15

Dzień wykupu

 • 2017-12-15

Emisje