czwartek, 13 czerwca 2024

KRU0129

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AL3
ISIN: PLO163600037
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 120 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: 10.37%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-al3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (4,5 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 4 stycznia 2026 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

1,5 proc. - 4 stycznia, 4 kwietnia, 4 lipca i 4 października 2026 r.,
1 proc. - 4 stycznia, 4 kwietnia, 4 lipca i 4 października 2027 r.,
0,5 proc. - 4 stycznia, 4 kwietnia, 4 lipca i 4 października 2028 r.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU0129 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Eques SFIO2526 000 zł0,02%0,59%2023-12-31
Superfund FIO Portfelowy1 2001 221 000 zł1,00%0,33%2023-12-31
PZU DFE3 1003 142 000 zł1,03%0,19%2023-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ5 3001 792 000 zł1,20%0,37%2023-06-30
Pekao FIO17 00017 431 000 zł14,17%0,14%2023-12-31
2 2602 309 000 zł6,46%0,02%2023-06-30
Allianz Polska OFE55 00057 022 900 zł45,83%0,10%2023-12-31
Esaliens Parasol FIO119118 938 zł0,04%1,36%2022-12-31
Uniqa OFE20 00020 509 600 zł16,67%0,15%2023-12-31
SUMA104 004103 572 438 zł86,42%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-01-04
 • 2023-04-04
 • 2023-07-04
 • 2023-10-04
 • 2024-01-04
 • 2024-04-04
 • 2024-07-04
 • 2024-10-04
 • 2025-01-04
 • 2025-04-04
 • 2025-07-04
 • 2025-10-04
 • 2026-01-04
 • 2026-04-04
 • 2026-07-04
 • 2026-10-04
 • 2027-01-04
 • 2027-04-04
 • 2027-07-04
 • 2027-10-04
 • 2028-01-04
 • 2028-04-04
 • 2028-07-04
 • 2028-10-04

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-03-27
 • 2023-06-26
 • 2023-09-26
 • 2023-12-22
 • 2024-03-26
 • 2024-06-26
 • 2024-09-26
 • 2024-12-24
 • 2025-03-27
 • 2025-06-26
 • 2025-09-26
 • 2025-12-23
 • 2026-03-27
 • 2026-06-26
 • 2026-09-25
 • 2026-12-23
 • 2027-03-25
 • 2027-06-25
 • 2027-09-24
 • 2027-12-27
 • 2028-03-27
 • 2028-06-26
 • 2028-09-26
 • 2028-12-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-04-04
 • 2023-07-04
 • 2023-10-04
 • 2024-01-04
 • 2024-04-04
 • 2024-07-04
 • 2024-10-04
 • 2025-01-04
 • 2025-04-04
 • 2025-07-04
 • 2025-10-04
 • 2026-01-04
 • 2026-04-04
 • 2026-07-04
 • 2026-10-04
 • 2027-01-04
 • 2027-04-04
 • 2027-07-04
 • 2027-10-04
 • 2028-01-04
 • 2028-04-04
 • 2028-07-04
 • 2028-10-04
 • 2029-01-04

Dzień wykupu

 • 2029-01-04