niedziela, 14 sierpnia 2022

KRU0224

Emitent: Kruk S.A.
Seria: AG2
ISIN: PLKRK0000549
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: 10.51%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ag2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 500 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU0224 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO49852 000 zł0,20%0,02%2021-12-31
BNP Paribas FIO22 3742 319 000 zł8,95%0,05%2021-12-31
BNP Paribas Premium SFIO1 244129 000 zł0,50%0,42%2021-12-31
Pocztylion Plus DFE52554 348 zł0,21%0,62%2021-12-31
Superfund FIO Portfelowy1 052109 000 zł0,42%0,05%2021-12-31
SUMA25 6932 663 348 zł10,28%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-02-06
 • 2019-05-06
 • 2019-08-06
 • 2019-11-06
 • 2020-02-06
 • 2020-05-06
 • 2020-08-06
 • 2020-11-06
 • 2021-02-06
 • 2021-05-06
 • 2021-08-06
 • 2021-11-06
 • 2022-02-06
 • 2022-05-06
 • 2022-08-06
 • 2022-11-06
 • 2023-02-06
 • 2023-05-06
 • 2023-08-06
 • 2023-11-06

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-04-24
 • 2019-07-29
 • 2019-10-28
 • 2020-01-29
 • 2020-04-27
 • 2020-07-29
 • 2020-10-29
 • 2021-01-29
 • 2021-04-27
 • 2021-07-29
 • 2021-10-28
 • 2022-01-28
 • 2022-04-27
 • 2022-07-29
 • 2022-10-27
 • 2023-01-27
 • 2023-04-26
 • 2023-07-28
 • 2023-10-26
 • 2024-01-29

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-05-06
 • 2019-08-06
 • 2019-11-06
 • 2020-02-06
 • 2020-05-06
 • 2020-08-06
 • 2020-11-06
 • 2021-02-06
 • 2021-05-06
 • 2021-08-06
 • 2021-11-06
 • 2022-02-06
 • 2022-05-06
 • 2022-08-06
 • 2022-11-06
 • 2023-02-06
 • 2023-05-06
 • 2023-08-06
 • 2023-11-06
 • 2024-02-06

Dzień wykupu

 • 2024-02-06