niedziela, 26 września 2021

Kruk S.A.

Seria: AG2
ISIN: PLKRK0000549
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 500 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0224
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.71%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-02-06
 • 2019-05-06
 • 2019-08-06
 • 2019-11-06
 • 2020-02-06
 • 2020-05-06
 • 2020-08-06
 • 2020-11-06
 • 2021-02-06
 • 2021-05-06
 • 2021-08-06
 • 2021-11-06
 • 2022-02-06
 • 2022-05-06
 • 2022-08-06
 • 2022-11-06
 • 2023-02-06
 • 2023-05-06
 • 2023-08-06
 • 2023-11-06

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-04-24
 • 2019-07-29
 • 2019-10-28
 • 2020-01-29
 • 2020-04-27
 • 2020-07-29
 • 2020-10-29
 • 2021-01-29
 • 2021-04-27
 • 2021-07-29
 • 2021-10-28
 • 2022-01-28
 • 2022-04-27
 • 2022-07-29
 • 2022-10-27
 • 2023-01-27
 • 2023-04-26
 • 2023-07-28
 • 2023-10-26
 • 2024-01-29

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-05-06
 • 2019-08-06
 • 2019-11-06
 • 2020-02-06
 • 2020-05-06
 • 2020-08-06
 • 2020-11-06
 • 2021-02-06
 • 2021-05-06
 • 2021-08-06
 • 2021-11-06
 • 2022-02-06
 • 2022-05-06
 • 2022-08-06
 • 2022-11-06
 • 2023-02-06
 • 2023-05-06
 • 2023-08-06
 • 2023-11-06
 • 2024-02-06

Dzień wykupu

 • 2024-02-06