niedziela, 01 sierpnia 2021

Kruk S.A.

Seria: AK2
ISIN: PLKRK0000622
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji (16 lutego 2021 r.). Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0226
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 4.2%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.20%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-02-18
 • 2021-05-18
 • 2021-08-18
 • 2021-11-18
 • 2022-02-18
 • 2022-05-18
 • 2022-08-18
 • 2022-11-18
 • 2023-02-18
 • 2023-05-18
 • 2023-08-18
 • 2023-11-18
 • 2024-02-18
 • 2024-05-18
 • 2024-08-18
 • 2024-11-18
 • 2025-02-18
 • 2025-05-18
 • 2025-08-18
 • 2025-11-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-05-10
 • 2021-08-10
 • 2021-11-09
 • 2022-02-10
 • 2022-05-10
 • 2022-08-09
 • 2022-11-09
 • 2023-02-10
 • 2023-05-10
 • 2023-08-09
 • 2023-11-10
 • 2024-02-09
 • 2024-05-10
 • 2024-08-08
 • 2024-11-07
 • 2025-02-10
 • 2025-05-09
 • 2025-08-07
 • 2025-11-07
 • 2026-02-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-05-18
 • 2021-08-18
 • 2021-11-18
 • 2022-02-18
 • 2022-05-18
 • 2022-08-18
 • 2022-11-18
 • 2023-02-18
 • 2023-05-18
 • 2023-08-18
 • 2023-11-18
 • 2024-02-18
 • 2024-05-18
 • 2024-08-18
 • 2024-11-18
 • 2025-02-18
 • 2025-05-18
 • 2025-08-18
 • 2025-11-18
 • 2026-02-18

Dzień wykupu

 • 2026-02-18

Emisje