sobota, 02 grudnia 2023

KRU0228

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AL2
ISIN: PLO163600029
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 350 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.2%
Oprocentowanie bieżące: 8.84%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-al2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (3,2 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.

Obligacje o wartości 1000 zł każda zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

 • 150 zł - 2 lutego 2024 r.,
 • 150 zł - 2 lutego 2025 r.,
 • 150 zł - 2 lutego 2026 r.,
 • 150 zł - 2 lutego 2027 r.,
 • 400 zł - 2 lutego 2028 r.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XIII okresu odsetkowego, tj. 2 maja 2025 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

1,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2025 r.,
1 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2026 r.,
0,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2027 r.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU0228 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO37 20037 431 000 zł10,63%1,18%2023-06-30
BPS FIO190191 000 zł0,05%0,14%2023-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO2 0002 013 000 zł0,57%0,49%2023-06-30
PKO Parasolowy FIO23 00023 146 000 zł6,57%0,11%2023-06-30
Alior SFIO3 8353 859 000 zł1,10%0,32%2023-06-30
Uniqa FIO2 2002 213 000 zł0,63%0,16%2023-06-30
Uniqa Emerytura SFIO331331 000 zł0,09%0,06%2023-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO15 00015 238 000 zł4,29%0,08%2023-06-30
Goldman Sachs SFIO5 0005 079 000 zł1,43%0,10%2023-06-30
Esaliens Parasol FIO3 0003 007 000 zł0,86%0,15%2023-06-30
Esaliens Senior FIO7 0007 017 000 zł2,00%0,57%2023-06-30
PZU FIO Parasolowy10 00010 034 000 zł2,86%0,07%2023-06-30
Investor Parasol FIO9 5009 559 000 zł2,71%0,18%2023-06-30
Investor Parasol SFIO500504 000 zł0,14%0,04%2023-06-30
Generali Fundusze FIO15 40115 495 000 zł4,40%0,23%2023-06-30
Generali Fundusze SFIO7 7007 746 000 zł2,20%0,47%2023-06-30
Pocztowy SFIO3 8003 827 000 zł1,09%1,77%2023-06-30
Ipopema SFIO3 7003 726 000 zł1,06%0,51%2023-06-30
Quercus Multistrategy FIZ5 0005 031 000 zł1,43%7,96%2023-06-30
Amundi Parasolowy FIO2 0002 006 000 zł0,57%0,18%2023-06-30
Pekao FIO11 50011 698 000 zł3,29%0,10%2023-06-30
Pekao PPK SFIO1 1001 118 000 zł0,31%0,13%2023-06-30
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ200201 000 zł0,06%1,73%2023-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ300302 000 zł0,09%0,77%2023-06-30
Aegon OFE50 00050 257 670 zł14,29%0,37%2022-12-31
Drugi Allianz Polska OFE25 00025 408 360 zł7,14%0,08%2022-12-31
PKO BP Bankowy OFE40 00040 691 000 zł11,43%0,57%2022-12-31
Nationale Nederlanden DFE8 2008 329 230 zł2,34%1,63%2022-12-31
Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro8 4008 532 370 zł2,40%0,62%2022-12-31
SUMA301 057303 990 630 zł86,02%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-02-02
 • 2022-05-02
 • 2022-08-02
 • 2022-11-02
 • 2023-02-02
 • 2023-05-02
 • 2023-08-02
 • 2023-11-02
 • 2024-02-02
 • 2024-05-02
 • 2024-08-02
 • 2024-11-02
 • 2025-02-02
 • 2025-05-02
 • 2025-08-02
 • 2025-11-02
 • 2026-02-02
 • 2026-05-02
 • 2026-08-02
 • 2026-11-02
 • 2027-02-02
 • 2027-05-02
 • 2027-08-02
 • 2027-11-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-04-22
 • 2022-07-25
 • 2022-10-24
 • 2023-01-25
 • 2023-04-21
 • 2023-07-25
 • 2023-10-24
 • 2024-01-25
 • 2024-04-23
 • 2024-07-25
 • 2024-10-24
 • 2025-01-24
 • 2025-04-23
 • 2025-07-25
 • 2025-10-24
 • 2026-01-23
 • 2026-04-23
 • 2026-07-24
 • 2026-10-23
 • 2027-01-25
 • 2027-04-23
 • 2027-07-23
 • 2027-11-22
 • 2028-02-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-05-02
 • 2022-08-02
 • 2022-11-02
 • 2023-02-02
 • 2023-05-02
 • 2023-08-02
 • 2023-11-02
 • 2024-02-02
 • 2024-05-02
 • 2024-08-02
 • 2024-11-02
 • 2025-02-02
 • 2025-05-02
 • 2025-08-02
 • 2025-11-02
 • 2026-02-02
 • 2026-05-02
 • 2026-08-02
 • 2026-11-02
 • 2027-02-02
 • 2027-05-02
 • 2027-08-02
 • 2027-11-02
 • 2028-02-02

Dzień wykupu

 • 2028-02-02