czwartek, 22 sierpnia 2019

Kruk S.A.

Seria: AB1
ISIN: PLKRK0000390
Rynek: GPW RR


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty ich przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do dnia ostatecznego wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,5 proc.


Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0321
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 65 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.15%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.87%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
NN Parasol FIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji (d. Lokacyjny Plus)1 778177 800 zł0.27%0.01%2018-12-31
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału118 16211 816 200 zł18.18%0.98%2019-06-30
Alior SFIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Pieniężny)4 850485 000 zł0.75%0.62%2018-12-31
mFundusz Konserwatywny SFIO6 474647 400 zł1%0.11%2018-12-31
Franklin Templeton FIO Subfundusz Elastycznego Dochodu1 862186 200 zł0.29%0.21%2018-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Pieniężny)1 000100 000 zł0.15%0.03%2018-12-31
Superfund SFIO Subfundusz Oszczędnościowy Plus (d. Płynnościowy)11 8991 189 900 zł1.83%0.72%2018-12-31
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Oszczędnościowy (d. Pieniężny)8 500850 000 zł1.31%0.83%2018-12-31
NN SFIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus50050 000 zł0.08%0.23%2018-12-31
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Dłużny Krótkoterminowy7 500750 000 zł1.15%0.91%2019-06-30
SUMA:162 52516 252 500 zł25,00%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-03-24
 • 2016-06-24
 • 2016-09-24
 • 2016-12-24
 • 2017-03-24
 • 2017-06-24
 • 2017-09-24
 • 2017-12-24
 • 2018-03-24
 • 2018-06-24
 • 2018-09-24
 • 2018-12-24
 • 2019-03-24
 • 2019-06-24
 • 2019-09-24
 • 2019-12-24
 • 2020-03-24
 • 2020-06-24
 • 2020-09-24
 • 2020-12-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-06-16
 • 2016-09-16
 • 2016-12-16
 • 2017-03-16
 • 2017-06-16
 • 2017-09-15
 • 2017-12-15
 • 2018-03-16
 • 2018-06-15
 • 2018-09-14
 • 2018-12-14
 • 2019-03-15
 • 2019-06-14
 • 2019-09-16
 • 2019-12-16
 • 2020-03-16
 • 2020-06-16
 • 2020-09-16
 • 2020-12-16
 • 2021-03-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-06-24
 • 2016-09-24
 • 2016-12-24
 • 2017-03-24
 • 2017-06-24
 • 2017-09-24
 • 2017-12-24
 • 2018-03-24
 • 2018-06-24
 • 2018-09-24
 • 2018-12-24
 • 2019-03-24
 • 2019-06-24
 • 2019-09-24
 • 2019-12-24
 • 2020-03-24
 • 2020-06-24
 • 2020-09-24
 • 2020-12-24
 • 2021-03-24

Dzień wykupu

 • 2021-03-24

Emisje