poniedziałek, 21 października 2019

Kruk S.A.

Seria: AE4
ISIN: PLKRK0000556
Rynek: GPW ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od XII do XXIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0325
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 115 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.72%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Pekao FIO Subfundusz Obligacji Plus1 0001 000 000 zł0.87%0.05%2019-06-30
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO1 0001 000 000 zł0.87%0.11%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Konserwatywny Plus4 0004 000 000 zł3.48%0.13%2019-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji1 7001 700 000 zł1.48%0.61%2019-06-30
mFundusz Konserwatywny SFIO4 0004 000 000 zł3.48%0.46%2019-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Aktywnego Inwestowania1 2201 220 000 zł1.06%0.36%2019-06-30
BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału3 9003 900 000 zł3.39%1.15%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Konserwatywny3 0003 000 000 zł2.61%0.06%2019-06-30
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji500500 000 zł0.43%1.44%2019-06-30
Ipopema SFIO Subfundusz Oszczędnościowy3 0003 000 000 zł2.61%0.9%2019-06-30
Ipopema SFIO Subfundusz Obligacji5 0005 000 000 zł4.35%1.18%2019-06-30
BNP Paribas FIO Subfundusz Papierów Dłużnych180180 000 zł0.16%2.43%2019-06-30
SUMA:28 50028 500 000 zł24,78%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-03-27
 • 2019-06-27
 • 2019-09-27
 • 2019-12-27
 • 2020-03-27
 • 2020-06-27
 • 2020-09-27
 • 2020-12-27
 • 2021-03-27
 • 2021-06-27
 • 2021-09-27
 • 2021-12-27
 • 2022-03-27
 • 2022-06-27
 • 2022-09-27
 • 2022-12-27
 • 2023-03-27
 • 2023-06-27
 • 2023-09-27
 • 2023-12-27
 • 2024-03-27
 • 2024-06-27
 • 2024-09-27
 • 2024-12-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-06-18
 • 2019-09-19
 • 2019-12-17
 • 2020-03-19
 • 2020-06-19
 • 2020-09-18
 • 2020-12-17
 • 2021-03-19
 • 2021-06-18
 • 2021-09-17
 • 2021-12-17
 • 2022-03-18
 • 2022-06-17
 • 2022-09-19
 • 2022-12-16
 • 2023-03-17
 • 2023-06-19
 • 2023-09-19
 • 2023-12-15
 • 2024-03-19
 • 2024-06-19
 • 2024-09-19
 • 2024-12-17
 • 2025-03-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-06-27
 • 2019-09-27
 • 2019-12-27
 • 2020-03-27
 • 2020-06-27
 • 2020-09-27
 • 2020-12-27
 • 2021-03-27
 • 2021-06-27
 • 2021-09-27
 • 2021-12-27
 • 2022-03-27
 • 2022-06-27
 • 2022-09-27
 • 2022-12-27
 • 2023-03-27
 • 2023-06-27
 • 2023-09-27
 • 2023-12-27
 • 2024-03-27
 • 2024-06-27
 • 2024-09-27
 • 2024-12-27
 • 2025-03-27

Dzień wykupu

 • 2025-03-27

Emisje