środa, 29 maja 2024

KRU0325

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AE4
ISIN: PLKRK0000556
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 115 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 9.86%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ae4.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od XII do XXIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU0325 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Rockbridge FIO Parasolowy61 49353 651 000 zł0,18%1,91%2023-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO400410 000 zł0,35%0,04%2023-12-31
209 676 000 zł1,33%0,32%2023-06-30
Pekao PPK SFIO4924 638 000 zł2,45%0,85%2023-06-30
Quercus Parasolowy SFIO10 00010 340 000 zł8,70%0,26%2023-12-31
Gotowe Strategie SFIO6 0006 102 000 zł10,00%0,09%2023-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO3 2083 292 000 zł2,79%0,62%2023-12-31
Ipopema SFIO1 6701 711 000 zł1,45%0,23%2023-12-31
Alior SFIO5 9896 145 000 zł5,21%0,36%2023-12-31
Millennium FIO2801 000 zł0,20%0,17%2023-06-30
Pekao PPK SFIO77 000 zł0,01%0,00%2023-12-31
Nationale Nederlanden OFE4141 000 zł0,01%0,05%2023-06-30
Allianz Polska OFE44 56545 727 255 zł38,75%0,08%2023-12-31
Esaliens Parasol FIO47548 792 zł0,16%0,54%2022-12-31
Generali Fundusze SFIO8 2008 329 230 zł2,34%1,63%2022-12-31
SUMA142 119170 919 277 zł73,93%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-03-27
 • 2019-06-27
 • 2019-09-27
 • 2019-12-27
 • 2020-03-27
 • 2020-06-27
 • 2020-09-27
 • 2020-12-27
 • 2021-03-27
 • 2021-06-27
 • 2021-09-27
 • 2021-12-27
 • 2022-03-27
 • 2022-06-27
 • 2022-09-27
 • 2022-12-27
 • 2023-03-27
 • 2023-06-27
 • 2023-09-27
 • 2023-12-27
 • 2024-03-27
 • 2024-06-27
 • 2024-09-27
 • 2024-12-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-06-18
 • 2019-09-19
 • 2019-12-17
 • 2020-03-19
 • 2020-06-19
 • 2020-09-18
 • 2020-12-17
 • 2021-03-19
 • 2021-06-18
 • 2021-09-17
 • 2021-12-17
 • 2022-03-18
 • 2022-06-17
 • 2022-09-19
 • 2022-12-16
 • 2023-03-17
 • 2023-06-19
 • 2023-09-19
 • 2023-12-15
 • 2024-03-19
 • 2024-06-19
 • 2024-09-19
 • 2024-12-17
 • 2025-03-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-06-27
 • 2019-09-27
 • 2019-12-27
 • 2020-03-27
 • 2020-06-27
 • 2020-09-27
 • 2020-12-27
 • 2021-03-27
 • 2021-06-27
 • 2021-09-27
 • 2021-12-27
 • 2022-03-27
 • 2022-06-27
 • 2022-09-27
 • 2022-12-27
 • 2023-03-27
 • 2023-06-27
 • 2023-09-27
 • 2023-12-27
 • 2024-03-27
 • 2024-06-27
 • 2024-09-27
 • 2024-12-27
 • 2025-03-27

Dzień wykupu

 • 2025-03-27