czwartek, 05 października 2023

KRU0325

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AE4
ISIN: PLKRK0000556
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 115 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 9.8%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ae4.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od XII do XXIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU0325 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO10 00010 144 000 zł8,70%0,32%2023-06-30
Pekao FIO1 0201 031 000 zł0,89%0,74%2023-06-30
Orange Polska PFE3 2903 326 000 zł2,86%0,19%2023-06-30
Opera SFIO1 2961 310 000 zł1,13%0,09%2023-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO400404 000 zł0,35%0,07%2023-06-30
Millennium PPK SFIO5 9896 055 000 zł5,21%0,49%2023-06-30
PKO Parasolowy FIO11 50011 638 000 zł10,00%0,06%2023-06-30
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ3 2083 244 000 zł2,79%0,68%2023-06-30
Pocztylion OFE1 6701 687 000 zł1,45%0,23%2023-06-30
Rockbridge Neo SFIO500506 000 zł0,43%0,15%2023-06-30
Allianz SFIO PPK2 0002 025 000 zł1,74%0,29%2023-06-30
Pekao FIO12 40012 557 000 zł10,78%0,10%2023-06-30
Pekao PPK SFIO77 000 zł0,01%0,00%2023-06-30
Allianz Polska OFE40 00040 604 400 zł34,78%0,53%2022-12-31
Generali Fundusze FIO1 5651 571 420 zł1,36%0,00%2022-12-31
Pocztylion PPK DFE99 135 zł0,01%0,00%2022-12-31
Esaliens Parasol FIO300304 533 zł0,26%1,10%2022-12-31
SUMA95 15496 423 488 zł82,74%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-03-27
 • 2019-06-27
 • 2019-09-27
 • 2019-12-27
 • 2020-03-27
 • 2020-06-27
 • 2020-09-27
 • 2020-12-27
 • 2021-03-27
 • 2021-06-27
 • 2021-09-27
 • 2021-12-27
 • 2022-03-27
 • 2022-06-27
 • 2022-09-27
 • 2022-12-27
 • 2023-03-27
 • 2023-06-27
 • 2023-09-27
 • 2023-12-27
 • 2024-03-27
 • 2024-06-27
 • 2024-09-27
 • 2024-12-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-06-18
 • 2019-09-19
 • 2019-12-17
 • 2020-03-19
 • 2020-06-19
 • 2020-09-18
 • 2020-12-17
 • 2021-03-19
 • 2021-06-18
 • 2021-09-17
 • 2021-12-17
 • 2022-03-18
 • 2022-06-17
 • 2022-09-19
 • 2022-12-16
 • 2023-03-17
 • 2023-06-19
 • 2023-09-19
 • 2023-12-15
 • 2024-03-19
 • 2024-06-19
 • 2024-09-19
 • 2024-12-17
 • 2025-03-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-06-27
 • 2019-09-27
 • 2019-12-27
 • 2020-03-27
 • 2020-06-27
 • 2020-09-27
 • 2020-12-27
 • 2021-03-27
 • 2021-06-27
 • 2021-09-27
 • 2021-12-27
 • 2022-03-27
 • 2022-06-27
 • 2022-09-27
 • 2022-12-27
 • 2023-03-27
 • 2023-06-27
 • 2023-09-27
 • 2023-12-27
 • 2024-03-27
 • 2024-06-27
 • 2024-09-27
 • 2024-12-27
 • 2025-03-27

Dzień wykupu

 • 2025-03-27