sobota, 21 kwietnia 2018

Kruk S.A.

Seria: AB2
ISIN: PLKRK0000416
Rynek: GPW RR


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty ich przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do dnia ostatecznego wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,5 proc.


Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0521
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 135 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.15%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.87%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny58458 400 zł0.04%0.02%2017-06-30
AXA FIO Subfundusz Obligacji3 501350 100 zł0.26%0.07%2017-06-30
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych58458 400 zł0.04%0.05%2017-06-30
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału81 6878 168 700 zł6.05%0.36%2017-12-31
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Stabilny25 0902 509 000 zł1.86%1.52%2017-12-31
Quercus Multistrategy FIZ58 3485 834 800 zł4.32%1.55%2017-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji4 455445 500 zł0.33%0.25%2017-06-30
SUMA:174 24917 424 900 zł12,91%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-05-19
 • 2016-08-19
 • 2016-11-19
 • 2017-02-19
 • 2017-05-19
 • 2017-08-19
 • 2017-11-19
 • 2018-02-19
 • 2018-05-19
 • 2018-08-19
 • 2018-11-19
 • 2019-02-19
 • 2019-05-19
 • 2019-08-19
 • 2019-11-19
 • 2020-02-19
 • 2020-05-19
 • 2020-08-19
 • 2020-11-19
 • 2021-02-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-08-11
 • 2016-11-11
 • 2017-02-13
 • 2017-05-11
 • 2017-08-11
 • 2017-11-13
 • 2018-02-12
 • 2018-05-11
 • 2018-08-13
 • 2018-11-12
 • 2019-02-11
 • 2019-05-13
 • 2019-08-13
 • 2019-11-11
 • 2020-02-11
 • 2020-05-11
 • 2020-08-11
 • 2020-11-11
 • 2021-02-11
 • 2021-05-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-08-19
 • 2016-11-19
 • 2017-02-19
 • 2017-05-19
 • 2017-08-19
 • 2017-11-19
 • 2018-02-19
 • 2018-05-19
 • 2018-08-19
 • 2018-11-19
 • 2019-02-19
 • 2019-05-19
 • 2019-08-19
 • 2019-11-19
 • 2020-02-19
 • 2020-05-19
 • 2020-08-19
 • 2020-11-19
 • 2021-02-19
 • 2021-05-19

Dzień wykupu

 • 2021-05-19

Emisje