poniedziałek, 25 czerwca 2018

Kruk S.A.

Seria: R2
ISIN: PLKRK0000267
Rynek: GPW ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy poziom 2,2x marża odsetkowa wzrośnie o 0,5 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0618
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Nordea OFE2 6702 670 000 zł17.8%0.04%2016-12-29
MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny550550 000 zł3.67%0.13%2017-12-31
MetLife SFIO Parasol Światowy Subfundusz Lokacyjny400400 000 zł2.67%0.8%2017-12-31
MetLife SFIO Parasol Swiatowy Subfundusz Obligacji Plus200200 000 zł1.33%0.47%2017-12-31
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus945945 000 zł6.3%0.08%2017-12-31
BPS SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych250250 000 zł1.67%0.87%2017-12-31
MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Skarbowych300300 000 zł2%0.35%2017-12-31
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus700700 000 zł4.67%0.3%2018-03-29
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału1 8551 855 000 zł12.37%0.08%2017-12-31
Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec-Kasa2 5952 595 000 zł17.3%0.95%2017-12-31
Agio Plus SFIO Subfundusz Kapitał1 4801 480 000 zł9.87%0.37%2017-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych948948 000 zł6.32%0.04%2017-12-31
SUMA:12 89312 893 000 zł85,95%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-06-25
 • 2013-09-26
 • 2013-12-26
 • 2014-03-26
 • 2014-06-26
 • 2014-09-26
 • 2014-12-26
 • 2015-03-26
 • 2015-06-26
 • 2015-09-26
 • 2015-12-26
 • 2016-03-26
 • 2016-06-26
 • 2016-09-26
 • 2016-12-26
 • 2017-03-26
 • 2017-06-26
 • 2017-09-26
 • 2017-12-26
 • 2018-03-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-09-17
 • 2013-12-17
 • 2014-03-17
 • 2014-06-17
 • 2014-09-17
 • 2014-12-17
 • 2015-03-17
 • 2015-06-17
 • 2015-09-17
 • 2015-12-17
 • 2016-03-17
 • 2016-06-17
 • 2016-09-16
 • 2016-12-16
 • 2017-03-17
 • 2017-06-16
 • 2017-09-15
 • 2017-12-15
 • 2018-03-16
 • 2018-06-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-09-25
 • 2013-12-25
 • 2014-03-25
 • 2014-06-25
 • 2014-09-25
 • 2014-12-25
 • 2015-03-25
 • 2015-06-25
 • 2015-09-25
 • 2015-12-25
 • 2016-03-25
 • 2016-06-25
 • 2016-09-25
 • 2016-12-25
 • 2017-03-25
 • 2017-06-25
 • 2017-09-25
 • 2017-12-25
 • 2018-03-25
 • 2018-06-25

Dzień wykupu

 • 2018-06-25

Emisje