wtorek, 23 kwietnia 2019

Kruk S.A.

Seria: AE2
ISIN: PLKRK0000515
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za II, III i IV okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie odpowiednio 1,2 proc., 0,8 proc. i 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0622
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 EUR
Wartość nominalna: 1 000 EUR
Oprocentowanie: stałe 3.59%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.59%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Novo FIO Subfundusz Gotówkowy2401 046 880 zł1.2%1.25%2018-06-29
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny1 8207 938 840 zł9.1%0.12%2018-06-29
Alfa SFIO2 2609 718 000 zł11.3%0.59%2018-12-31
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych150654 300 zł0.75%0.81%2018-06-29
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata1 2505 452 500 zł6.25%0.17%2018-06-29
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania8003 489 600 zł4%0.47%2018-06-29
Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw1 6006 979 200 zł8%3.12%2018-06-29
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału2 80012 040 000 zł14%0.93%2018-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji8503 707 700 zł4.25%1.33%2018-06-29
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania100436 200 zł0.5%3.56%2018-06-29
BNP Paribas FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu125545 250 zł0.63%3.48%2018-06-29
UniFundusze SFIO Subfundusz UniAktywny Pieniężny60261 720 zł0.3%0.02%2018-06-29
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Aktywnego Inwestowania1 4006 106 800 zł7%1.97%2018-06-29
BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału2525 000 zł0.13%0.04%2018-06-29
Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny100436 200 zł0.5%0.15%2018-06-29
UniFundusze SFIO Subfundusz SGB Dłużny120523 440 zł0.6%1.26%2018-06-29
SUMA:13 70059 361 630 zł68,50%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-06-08
 • 2018-06-08
 • 2019-06-08
 • 2020-06-08
 • 2021-06-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-05-30
 • 2019-05-31
 • 2020-05-29
 • 2021-05-28
 • 2022-05-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-06-08
 • 2019-06-08
 • 2020-06-08
 • 2021-06-08
 • 2022-06-08

Dzień wykupu

 • 2022-06-08

Emisje