niedziela, 21 lipca 2019

Kruk S.A.

Seria: AE2
ISIN: PLKRK0000515
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za II, III i IV okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie odpowiednio 1,2 proc., 0,8 proc. i 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0622
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 EUR
Wartość nominalna: 1 000 EUR
Oprocentowanie: stałe 3.59%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.59%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
UniFundusze SFIO Subfundusz UniEuro (d. UniEURIBOR)3001 290 000 zł1.5%10.25%2018-12-31
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Dochodowy (d. Pieniężny)1 5206 536 000 zł7.6%0.08%2018-12-31
Alfa SFIO2 2609 718 000 zł11.3%0.59%2018-12-31
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych150645 000 zł0.75%0.72%2018-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Płynna Lokata)1 2505 375 000 zł6.25%0.13%2018-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania8003 440 000 zł4%0.34%2018-12-31
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału2 80012 040 000 zł14%0.93%2018-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji8503 655 000 zł4.25%1.37%2018-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania100430 000 zł0.5%4.49%2018-12-31
BNP Paribas FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu125537 500 zł0.63%3.66%2018-12-31
UniFundusze SFIO Subfundusz UniAktywny Dochodowy (d. UniAktywny Pieniężny)60258 000 zł0.3%0.02%2018-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Aktywnego Inwestowania1 4006 020 000 zł7%1.77%2018-12-31
BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału25107 500 zł0.13%0.06%2018-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Pieniężny)100430 000 zł0.5%0.14%2018-12-31
UniFundusze SFIO Subfundusz SGB Dłużny120516 000 zł0.6%0.78%2018-12-31
SUMA:11 86050 998 000 zł59,30%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-06-08
 • 2018-06-08
 • 2019-06-08
 • 2020-06-08
 • 2021-06-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-05-30
 • 2019-05-31
 • 2020-05-29
 • 2021-05-28
 • 2022-05-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-06-08
 • 2019-06-08
 • 2020-06-08
 • 2021-06-08
 • 2022-06-08

Dzień wykupu

 • 2022-06-08

Emisje