poniedziałek, 26 lipca 2021

Kruk S.A.

Seria: AE2
ISIN: PLKRK0000515
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za II, III i IV okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie odpowiednio 1,2 proc., 0,8 proc. i 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0622
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 EUR
Wartość nominalna: 1 000 EUR
Oprocentowanie: stałe 3.59%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.59%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-06-08
 • 2018-06-08
 • 2019-06-08
 • 2020-06-08
 • 2021-06-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-05-30
 • 2019-05-31
 • 2020-05-29
 • 2021-05-28
 • 2022-05-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-06-08
 • 2019-06-08
 • 2020-06-08
 • 2021-06-08
 • 2022-06-08

Dzień wykupu

 • 2022-06-08

Emisje