sobota, 13 lipca 2024

KRU0625

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AH1
ISIN: PLKRK0000564
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 9.85%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ah1.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od XII do XXIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.


Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto do EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU0625 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BNPP FIO1 6301 670 000 zł3,26%0,06%2023-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO2 6002 663 000 zł5,20%0,25%2023-12-31
BNP Paribas FIO3 3653 447 000 zł6,73%0,24%2023-12-31
Quercus Parasolowy SFIO2 7802 830 000 zł5,56%0,07%2023-12-31
Franklin Templeton FIO355365 000 zł0,71%0,20%2023-12-31
Agio Plus FIO2 0772 122 000 zł4,15%0,66%2023-12-31
Agio SFIO500511 000 zł1,00%0,72%2023-12-31
mBank FIO2 0002 027 000 zł4,00%0,42%2023-12-31
Alior SFIO4 4284 522 000 zł8,86%0,27%2023-12-31
Pekao FIO1 7001 728 000 zł3,40%0,01%2023-12-31
Goldman Sachs Emerytura SFIO1 3001 318 000 zł2,60%0,09%2023-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO4 0004 055 000 zł8,00%0,02%2023-12-31
Goldman Sachs SFIO3 6003 650 000 zł7,20%0,07%2023-12-31
Investor Parasol SFIO700715 000 zł1,40%0,05%2023-12-31
PKO DFE500506 810 zł1,00%0,23%2023-12-31
SUMA31 53532 129 810 zł63,07%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-06-28
 • 2019-09-28
 • 2019-12-28
 • 2020-03-28
 • 2020-06-28
 • 2020-09-28
 • 2020-12-28
 • 2021-03-28
 • 2021-06-28
 • 2021-09-28
 • 2021-12-28
 • 2022-03-28
 • 2022-06-28
 • 2022-09-28
 • 2022-12-28
 • 2023-03-28
 • 2023-06-28
 • 2023-09-28
 • 2023-12-28
 • 2024-03-28
 • 2024-06-28
 • 2024-09-28
 • 2024-12-28
 • 2025-03-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-09-20
 • 2019-12-18
 • 2020-03-20
 • 2020-06-19
 • 2020-09-18
 • 2020-12-17
 • 2021-03-19
 • 2021-06-18
 • 2021-09-20
 • 2021-12-20
 • 2022-03-18
 • 2022-06-20
 • 2022-09-20
 • 2022-12-19
 • 2023-03-20
 • 2023-06-20
 • 2023-09-20
 • 2023-12-18
 • 2024-03-20
 • 2024-06-20
 • 2024-09-20
 • 2024-12-18
 • 2025-03-20
 • 2025-06-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-09-28
 • 2019-12-28
 • 2020-03-28
 • 2020-06-28
 • 2020-09-28
 • 2020-12-28
 • 2021-03-28
 • 2021-06-28
 • 2021-09-28
 • 2021-12-28
 • 2022-03-28
 • 2022-06-28
 • 2022-09-28
 • 2022-12-28
 • 2023-03-28
 • 2023-06-28
 • 2023-09-28
 • 2023-12-28
 • 2024-03-28
 • 2024-06-28
 • 2024-09-28
 • 2024-12-28
 • 2025-03-28
 • 2025-06-28

Dzień wykupu

 • 2025-06-28