niedziela, 26 września 2021

Kruk S.A.

Seria: AK3
ISIN: PLKRK0000630
Rynek: GPW RR


Obligacje są wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0626
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 70 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-06-10
 • 2021-09-10
 • 2021-12-10
 • 2022-03-10
 • 2022-06-10
 • 2022-09-10
 • 2022-12-10
 • 2023-03-10
 • 2023-06-10
 • 2023-09-09
 • 2023-12-12
 • 2024-03-10
 • 2024-06-10
 • 2024-09-10
 • 2024-12-10
 • 2025-03-10
 • 2025-06-10
 • 2025-09-10
 • 2025-12-10
 • 2026-03-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-09-02
 • 2021-12-02
 • 2022-03-02
 • 2022-06-02
 • 2022-09-02
 • 2022-12-02
 • 2023-03-02
 • 2023-06-01
 • 2023-09-01
 • 2023-12-01
 • 2024-03-01
 • 2024-05-31
 • 2024-09-02
 • 2024-12-02
 • 2025-02-28
 • 2025-06-02
 • 2025-09-02
 • 2025-12-02
 • 2026-03-02
 • 2026-06-01

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-09-10
 • 2021-12-10
 • 2022-03-10
 • 2022-06-10
 • 2022-09-10
 • 2022-12-10
 • 2023-03-10
 • 2023-06-10
 • 2023-09-10
 • 2023-12-10
 • 2024-03-10
 • 2024-06-10
 • 2024-09-10
 • 2024-12-10
 • 2025-03-10
 • 2025-06-10
 • 2025-09-10
 • 2025-12-10
 • 2026-03-10
 • 2026-06-10

Dzień wykupu

 • 2026-06-10