sobota, 02 marca 2024

KRU0626

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AK3
ISIN: PLKRK0000630
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 70 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 4%
Oprocentowanie bieżące: 4%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ak3.pdf

Ważne informacje

Obligacje są wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU0626 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio SFIO3 000267 000 zł0,43%0,41%2023-06-30
Agio Plus FIO12 1811 084 000 zł1,74%0,36%2023-06-30
Eques SFIO61354 000 zł0,09%1,52%2023-06-30
Eques Akumulacji Majątku FIZ1 544137 000 zł0,22%0,96%2023-06-30
SUMA17 3381 542 000 zł2,48%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-06-10
 • 2021-09-10
 • 2021-12-10
 • 2022-03-10
 • 2022-06-10
 • 2022-09-10
 • 2022-12-10
 • 2023-03-10
 • 2023-06-10
 • 2023-09-09
 • 2023-12-12
 • 2024-03-10
 • 2024-06-10
 • 2024-09-10
 • 2024-12-10
 • 2025-03-10
 • 2025-06-10
 • 2025-09-10
 • 2025-12-10
 • 2026-03-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-09-02
 • 2021-12-02
 • 2022-03-02
 • 2022-06-02
 • 2022-09-02
 • 2022-12-02
 • 2023-03-02
 • 2023-06-01
 • 2023-09-01
 • 2023-12-01
 • 2024-03-01
 • 2024-05-31
 • 2024-09-02
 • 2024-12-02
 • 2025-02-28
 • 2025-06-02
 • 2025-09-02
 • 2025-12-02
 • 2026-03-02
 • 2026-06-01

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-09-10
 • 2021-12-10
 • 2022-03-10
 • 2022-06-10
 • 2022-09-10
 • 2022-12-10
 • 2023-03-10
 • 2023-06-10
 • 2023-09-10
 • 2023-12-10
 • 2024-03-10
 • 2024-06-10
 • 2024-09-10
 • 2024-12-10
 • 2025-03-10
 • 2025-06-10
 • 2025-09-10
 • 2025-12-10
 • 2026-03-10
 • 2026-06-10

Dzień wykupu

 • 2026-06-10