czwartek, 29 września 2022

KRU0627

Emitent: Kruk S.A.
Seria: AL1
ISIN: PLO163600011
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 330 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.7%
Oprocentowanie bieżące: 10.84%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-al1.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to marża bazowa (3,7 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 28 czerwca 2024 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 2,4 proc. wartości nominalnej na koniec XII okresu odsetkowego,
 • 2,2 proc. wartości nominalnej na koniec XIII okresu odsetkowego,
 • 2,0 proc. wartości nominalnej na koniec XIV okresu odsetkowego,
 • 1,8 proc. wartości nominalnej na koniec XV okresu odsetkowego,
 • 1,6 proc. wartości nominalnej na koniec XVI okresu odsetkowego,
 • 1,4 proc. wartości nominalnej na koniec XVII okresu odsetkowego,
 • 1,2 proc. wartości nominalnej na koniec XVIII okresu odsetkowego,
 • 1,0 proc. wartości nominalnej na koniec XIX okresu odsetkowego,
 • 0,8 proc. wartości nominalnej na koniec XX okresu odsetkowego,
 • 0,6 proc. wartości nominalnej na koniec XXI okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. wartości nominalnej na koniec XXII okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. wartości nominalnej na koniec XXIII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU0627 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Alior SFIO9 0539 120 000 zł2,74%1,05%2022-06-30
Allianz FIO4 0004 030 000 zł1,21%0,25%2022-06-30
Allianz SFIO2222 000 zł0,01%0,00%2022-06-30
Amundi Parasolowy FIO8 5008 564 000 zł2,58%0,91%2022-06-30
BNP Paribas FIO23 23823 414 000 zł7,04%1,28%2022-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO7 4507 506 000 zł2,26%1,26%2022-06-30
Franklin Templeton FIO500504 000 zł0,15%0,29%2022-06-30
Investor Parasol FIO8 4008 464 000 zł2,55%0,22%2022-06-30
Investor Parasol SFIO600605 000 zł0,18%0,04%2022-06-30
NN Emerytura SFIO2 0002 001 000 zł0,61%0,34%2022-06-30
NN Parasol FIO26 80026 834 000 zł8,12%0,20%2022-06-30
NN SFIO8 1258 135 000 zł2,46%0,20%2022-06-30
Pekao FIO19 00018 968 000 zł5,76%0,24%2022-06-30
Pekao PPK SFIO1 5001 498 000 zł0,45%0,35%2022-06-30
Quercus Parasolowy SFIO48 50048 359 000 zł14,70%1,47%2022-06-30
Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ5 4445 484 000 zł1,65%4,87%2022-06-30
Superfund FIO Portfelowy3 0503 073 000 zł0,92%1,45%2022-06-30
Superfund SFIO2 1502 166 000 zł0,65%1,09%2022-06-30
Uniqa Emerytura SFIO735741 000 zł0,22%0,23%2022-06-30
Uniqa FIO3 0003 023 000 zł0,91%0,22%2022-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO4 1104 140 000 zł1,25%0,95%2022-06-30
SUMA186 177186 651 000 zł56,42%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-06-28
 • 2021-09-28
 • 2021-12-28
 • 2022-03-28
 • 2022-06-28
 • 2022-09-28
 • 2022-12-28
 • 2023-03-28
 • 2023-06-28
 • 2023-09-28
 • 2023-12-28
 • 2024-03-28
 • 2024-06-28
 • 2024-09-28
 • 2024-12-28
 • 2025-03-28
 • 2025-06-28
 • 2025-09-28
 • 2025-12-28
 • 2026-03-28
 • 2026-06-28
 • 2026-09-28
 • 2026-12-28
 • 2027-03-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-09-20
 • 2021-12-20
 • 2022-03-18
 • 2022-06-20
 • 2022-09-20
 • 2022-12-19
 • 2023-03-20
 • 2023-06-20
 • 2023-09-20
 • 2023-12-18
 • 2024-03-20
 • 2024-06-20
 • 2024-09-20
 • 2024-12-18
 • 2025-03-20
 • 2025-06-20
 • 2025-09-19
 • 2025-12-17
 • 2026-03-20
 • 2026-06-19
 • 2026-09-18
 • 2026-12-17
 • 2027-03-19
 • 2027-06-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-09-28
 • 2021-12-28
 • 2022-03-28
 • 2022-06-28
 • 2022-09-28
 • 2022-12-28
 • 2023-03-28
 • 2023-06-28
 • 2023-09-28
 • 2023-12-28
 • 2024-03-28
 • 2024-06-28
 • 2024-09-28
 • 2024-12-28
 • 2025-03-28
 • 2025-06-28
 • 2025-09-28
 • 2025-12-28
 • 2026-03-28
 • 2026-06-28
 • 2026-09-28
 • 2026-12-28
 • 2027-03-28
 • 2027-06-28

Dzień wykupu

 • 2027-06-28