sobota, 01 kwietnia 2023

KRU0627

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AL1
ISIN: PLO163600011
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 330 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.7%
Oprocentowanie bieżące: 10.6%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-al1.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to marża bazowa (3,7 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 28 czerwca 2024 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 2,4 proc. wartości nominalnej na koniec XII okresu odsetkowego,
 • 2,2 proc. wartości nominalnej na koniec XIII okresu odsetkowego,
 • 2,0 proc. wartości nominalnej na koniec XIV okresu odsetkowego,
 • 1,8 proc. wartości nominalnej na koniec XV okresu odsetkowego,
 • 1,6 proc. wartości nominalnej na koniec XVI okresu odsetkowego,
 • 1,4 proc. wartości nominalnej na koniec XVII okresu odsetkowego,
 • 1,2 proc. wartości nominalnej na koniec XVIII okresu odsetkowego,
 • 1,0 proc. wartości nominalnej na koniec XIX okresu odsetkowego,
 • 0,8 proc. wartości nominalnej na koniec XX okresu odsetkowego,
 • 0,6 proc. wartości nominalnej na koniec XXI okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. wartości nominalnej na koniec XXII okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. wartości nominalnej na koniec XXIII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU0627 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Aegon OFE14 98814 987 850 zł4,54%0,11%2022-12-31
BNP Paribas Premium SFIO450449 636 zł0,14%1,65%2022-12-31
Allianz Polska OFE52 80552 805 193 zł16,00%0,71%2022-12-31
Drugi Allianz Polska OFE28 42328 422 959 zł8,61%0,09%2022-12-31
Nationale-Nederlanden FIO Parasol Krajowy238237 808 zł0,07%2,73%2022-12-31
Pocztylion PPK DFE1 4481 446 828 zł0,44%0,83%2022-12-31
Agio SFIO4 5034 499 353 zł1,36%0,56%2022-12-31
Allianz FIO3 8003 796 922 zł1,15%0,23%2022-12-31
Allianz SFIO222221 820 zł0,07%0,02%2022-12-31
Allianz Inwestycje SFIO8 5008 539 950 zł2,58%0,91%2022-12-31
Allianz Duo FIO14 72614 714 072 zł4,46%1,13%2022-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO6 1906 184 986 zł1,88%1,89%2022-12-31
Eques SFIO4948 960 zł0,01%1,31%2022-12-31
Franklin Templeton FIO500499 595 zł0,15%0,28%2022-12-31
BPS SFIO378377 678 zł0,11%0,01%2022-12-31
Generali Fundusze SFIO5 1005 095 649 zł1,55%0,38%2022-12-31
Investor Parasol FIO2 6502 648 622 zł0,80%0,07%2022-12-31
Investor Parasol SFIO600599 688 zł0,18%0,05%2022-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ4949 000 zł0,01%0,10%2022-12-31
NN Emerytura SFIO2 0001 971 580 zł0,61%0,26%2022-12-31
NN Parasol FIO26 80026 419 172 zł8,12%0,19%2022-12-31
NN SFIO8 1508 034 189 zł2,47%0,22%2022-12-31
Pekao FIO19 00019 002 603 zł5,76%0,19%2022-12-31
Pekao PPK SFIO1 5001 500 206 zł0,45%0,25%2022-12-31
Quercus Parasolowy SFIO23 49823 399 708 zł7,12%0,97%2022-12-31
Superfund FIO Portfelowy4 3004 296 518 zł1,30%1,74%2022-12-31
Superfund SFIO1 3001 298 947 zł0,39%0,85%2022-12-31
Novo FIO735734 406 zł0,22%0,17%2022-12-31
Uniqa FIO3 0002 997 570 zł0,91%0,23%2022-12-31
Optimum FIO3 6083 607 076 zł1,09%0,80%2022-12-31
SUMA239 510238 888 544 zł72,58%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-06-28
 • 2021-09-28
 • 2021-12-28
 • 2022-03-28
 • 2022-06-28
 • 2022-09-28
 • 2022-12-28
 • 2023-03-28
 • 2023-06-28
 • 2023-09-28
 • 2023-12-28
 • 2024-03-28
 • 2024-06-28
 • 2024-09-28
 • 2024-12-28
 • 2025-03-28
 • 2025-06-28
 • 2025-09-28
 • 2025-12-28
 • 2026-03-28
 • 2026-06-28
 • 2026-09-28
 • 2026-12-28
 • 2027-03-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-09-20
 • 2021-12-20
 • 2022-03-18
 • 2022-06-20
 • 2022-09-20
 • 2022-12-19
 • 2023-03-20
 • 2023-06-20
 • 2023-09-20
 • 2023-12-18
 • 2024-03-20
 • 2024-06-20
 • 2024-09-20
 • 2024-12-18
 • 2025-03-20
 • 2025-06-20
 • 2025-09-19
 • 2025-12-17
 • 2026-03-20
 • 2026-06-19
 • 2026-09-18
 • 2026-12-17
 • 2027-03-19
 • 2027-06-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-09-28
 • 2021-12-28
 • 2022-03-28
 • 2022-06-28
 • 2022-09-28
 • 2022-12-28
 • 2023-03-28
 • 2023-06-28
 • 2023-09-28
 • 2023-12-28
 • 2024-03-28
 • 2024-06-28
 • 2024-09-28
 • 2024-12-28
 • 2025-03-28
 • 2025-06-28
 • 2025-09-28
 • 2025-12-28
 • 2026-03-28
 • 2026-06-28
 • 2026-09-28
 • 2026-12-28
 • 2027-03-28
 • 2027-06-28

Dzień wykupu

 • 2027-06-28