niedziela, 15 grudnia 2019

Kruk S.A.

OBLIGACJE WYKUPIONE.

Stawka marży 2.5% z możliwością wzrostu o 0.5% w zależności od wskaźnika zadłużenia Grupy Kapitałowej Kruk S.A. Odsetki wypłacane kwartalnie.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0712
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000
Wartość nominalna: 1 000
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 2.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2012-04-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2012-04-02
  • 2012-07-03

Dni wypłaty odsetek

  • 2012-04-11
  • 2012-07-11

Dzień wykupu

  • 2012-07-11

Emisje