sobota, 09 grudnia 2023

KRU0726

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AK4
ISIN: PLKRK0000648
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 65 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 4%
Oprocentowanie bieżące: 4%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ak4.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU0726 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
PFR PPK SFIO1 932172 000 zł0,30%0,25%2023-06-30
Eques Akumulacji Majątku FIZ38234 000 zł0,06%0,24%2023-06-30
SUMA2 314206 000 zł0,36%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-07-09
 • 2021-10-09
 • 2022-01-09
 • 2022-04-09
 • 2022-07-09
 • 2022-10-09
 • 2023-01-09
 • 2023-04-09
 • 2023-07-09
 • 2023-10-09
 • 2024-01-09
 • 2024-04-09
 • 2024-07-09
 • 2024-10-09
 • 2025-01-09
 • 2025-04-09
 • 2025-07-09
 • 2025-10-09
 • 2026-01-09
 • 2026-04-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-10-01
 • 2021-12-30
 • 2022-04-01
 • 2022-07-01
 • 2022-09-30
 • 2022-12-29
 • 2023-03-31
 • 2023-06-30
 • 2023-09-29
 • 2023-12-29
 • 2024-03-29
 • 2024-07-01
 • 2024-10-01
 • 2024-12-30
 • 2025-03-01
 • 2025-07-01
 • 2025-10-01
 • 2025-12-30
 • 2026-03-31
 • 2026-07-01

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-10-09
 • 2022-01-09
 • 2022-04-09
 • 2022-07-09
 • 2022-10-09
 • 2023-01-09
 • 2023-04-09
 • 2023-07-09
 • 2023-10-09
 • 2024-01-09
 • 2024-04-09
 • 2024-07-09
 • 2024-10-09
 • 2025-01-09
 • 2025-04-09
 • 2025-07-09
 • 2025-10-09
 • 2026-01-09
 • 2026-04-09
 • 2026-07-09

Dzień wykupu

 • 2026-07-09