piątek, 27 kwietnia 2018

Kruk S.A.

Seria: R3
ISIN: PLKRK0000275
Rynek: GPW ASO


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA gotówkowa na poziomie skonsolidowanym przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0818
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.22%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 11 0001 000 000 zł2%0.71%2017-12-31
Nordea OFE1 9701 970 000 zł3.94%0.03%2016-12-29
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus185185 000 zł0.37%0.02%2017-06-30
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy3030 000 zł0.06%0%2017-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny500500 000 zł1%0.59%2017-06-30
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Pieniężny1212 000 zł0.02%0.03%2017-06-30
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny2 0002 000 000 zł4%2.97%2017-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych2020 000 zł0.04%0%2017-06-30
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału7 3257 325 000 zł14.65%0.32%2017-12-31
Agio Plus FIO Subfundusz Kapitał Plus550550 000 zł1.1%0.43%2017-06-30
Agio Plus SFIO Subfundusz Kapitał800800 000 zł1.6%0.23%2017-06-30
Arka BZ WBK FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych4 5004 500 000 zł9%0.15%2017-12-31
AEGON OFE32 00032 000 000 zł64%0.21%2017-12-29
SUMA:50 89250 892 000 zł101,78%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-08-13
 • 2013-11-14
 • 2014-02-14
 • 2014-05-14
 • 2014-08-14
 • 2014-11-14
 • 2015-02-14
 • 2015-05-14
 • 2015-08-14
 • 2015-11-14
 • 2016-02-14
 • 2016-05-14
 • 2016-08-14
 • 2016-11-14
 • 2017-02-14
 • 2017-05-14
 • 2017-08-14
 • 2017-11-14
 • 2018-02-14
 • 2018-05-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-11-04
 • 2014-02-05
 • 2014-05-05
 • 2014-08-05
 • 2014-11-04
 • 2015-02-05
 • 2015-05-05
 • 2015-08-05
 • 2015-11-04
 • 2016-02-05
 • 2016-05-05
 • 2016-08-05
 • 2016-11-03
 • 2017-02-03
 • 2017-05-05
 • 2017-08-04
 • 2017-11-03
 • 2018-02-05
 • 2018-05-04
 • 2018-08-03

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-11-13
 • 2014-02-13
 • 2014-05-13
 • 2014-08-13
 • 2014-11-13
 • 2015-02-13
 • 2015-05-13
 • 2015-08-13
 • 2015-11-13
 • 2016-02-13
 • 2016-05-13
 • 2016-08-13
 • 2016-11-13
 • 2017-02-13
 • 2017-05-13
 • 2017-08-13
 • 2017-11-13
 • 2018-02-13
 • 2018-05-13
 • 2018-08-13

Dzień wykupu

 • 2018-08-13

Emisje