niedziela, 21 lipca 2019

Kruk S.A.

Seria: AA3
ISIN: PLKRK0000440
Rynek: GPW ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, marża odsetkowa wzrośnie o 0,5 pkt. proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniu płatności odsetek za II okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA gotówkowej przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0819
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 EUR
Wartość nominalna: 1 000 EUR
Oprocentowanie: stałe 3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Investor Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Płynna Lokata)7503 225 000 zł3.75%0.08%2018-12-31
mFundusz Konserwatywny SFIO5002 150 000 zł2.5%0.38%2018-12-31
Ipopema SFIO Subfundusz Obligacji7503 225 000 zł3.75%1.14%2018-12-31
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału6 38927 472 700 zł31.95%2.13%2018-12-31
Quercus Multistrategy FIZ1 0004 300 000 zł5%1.99%2018-12-31
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Dłużny Uniwersalny (d. Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec-Depozytowy)6002 580 000 zł3%0.88%2018-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych3 00012 900 000 zł15%0.81%2018-12-31
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Konserwatywny Plus (d. Obligacji Globalnych)3001 290 000 zł1.5%0.33%2018-12-31
BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału50215 000 zł0.25%0.12%2018-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Pieniężny)2801 204 000 zł1.4%0.41%2018-12-31
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Obligacyjny50215 000 zł0.25%3.22%2018-12-31
SUMA:13 66958 776 700 zł68,35%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-08-10
 • 2017-08-10
 • 2018-08-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-08-02
 • 2018-08-02
 • 2019-08-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-08-10
 • 2018-08-10
 • 2019-08-10

Dzień wykupu

 • 2019-08-10

Emisje