sobota, 13 lipca 2024

KRU0827

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AM4
ISIN: PLKRK0000713
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.3%
Oprocentowanie bieżące: 9.16%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-am4.pdf

Ważne informacje

Obligacje wemitowano w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

Obligacje KRU0827 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BNP Paribas Parasol SFIO4 417446 000 zł0,74%0,04%2023-12-31
Goldman Sachs SFIO1 220123 000 zł0,20%0,00%2023-12-31
Investor Parasol FIO2 100213 000 zł0,35%0,00%2023-12-31
SUMA7 737782 000 zł1,29%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-08-12
 • 2022-11-12
 • 2023-02-12
 • 2023-05-12
 • 2023-08-12
 • 2023-11-12
 • 2024-02-12
 • 2024-05-12
 • 2024-08-12
 • 2024-11-12
 • 2025-02-12
 • 2025-05-12
 • 2025-08-12
 • 2025-11-12
 • 2026-02-12
 • 2026-05-12
 • 2026-08-12
 • 2026-11-12
 • 2027-02-12
 • 2027-05-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-11-03
 • 2023-02-03
 • 2023-05-04
 • 2023-08-04
 • 2023-11-03
 • 2024-02-02
 • 2024-05-02
 • 2024-08-02
 • 2024-10-31
 • 2025-02-04
 • 2025-05-02
 • 2025-08-04
 • 2025-11-03
 • 2026-02-04
 • 2026-05-04
 • 2026-08-04
 • 2026-11-03
 • 2027-02-04
 • 2027-05-04
 • 2027-08-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-11-12
 • 2023-02-12
 • 2023-05-12
 • 2023-08-12
 • 2023-11-12
 • 2024-02-12
 • 2024-05-12
 • 2024-08-12
 • 2024-11-12
 • 2025-02-12
 • 2025-05-12
 • 2025-08-12
 • 2025-11-12
 • 2026-02-12
 • 2026-05-12
 • 2026-08-12
 • 2026-11-12
 • 2027-02-12
 • 2027-05-12
 • 2027-08-12

Dzień wykupu

 • 2027-08-04