piątek, 09 grudnia 2022

KRU0827

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
Seria: AM4
ISIN: PLKRK0000713
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.3%
Oprocentowanie bieżące: 10.91%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-am4.pdf

Ważne informacje

Obligacje wemitowano w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

Obligacje KRU0827 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-08-12
 • 2022-11-12
 • 2023-02-12
 • 2023-05-12
 • 2023-08-12
 • 2023-11-12
 • 2024-02-12
 • 2024-05-12
 • 2024-08-12
 • 2024-11-12
 • 2025-02-12
 • 2025-05-12
 • 2025-08-12
 • 2025-11-12
 • 2026-02-12
 • 2026-05-12
 • 2026-08-12
 • 2026-11-12
 • 2027-02-12
 • 2027-05-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-11-03
 • 2023-02-03
 • 2023-05-04
 • 2023-08-04
 • 2023-11-03
 • 2024-02-02
 • 2024-05-02
 • 2024-08-02
 • 2024-10-31
 • 2025-02-04
 • 2025-05-02
 • 2025-08-04
 • 2025-11-03
 • 2026-02-04
 • 2026-05-04
 • 2026-08-04
 • 2026-11-03
 • 2027-02-04
 • 2027-05-04
 • 2027-08-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-11-12
 • 2023-02-12
 • 2023-05-12
 • 2023-08-12
 • 2023-11-12
 • 2024-02-12
 • 2024-05-12
 • 2024-08-12
 • 2024-11-12
 • 2025-02-12
 • 2025-05-12
 • 2025-08-12
 • 2025-11-12
 • 2026-02-12
 • 2026-05-12
 • 2026-08-12
 • 2026-11-12
 • 2027-02-12
 • 2027-05-12
 • 2027-08-12

Dzień wykupu

 • 2027-08-04