sobota, 24 lutego 2024

KRU0828

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AO1
ISIN: PLKRK0000770
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 75 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 9.85%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ao1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU0828 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-08-08
 • 2023-11-08
 • 2024-02-08
 • 2024-05-08
 • 2024-08-08
 • 2024-11-08
 • 2025-02-08
 • 2025-05-08
 • 2025-08-08
 • 2025-11-08
 • 2026-02-08
 • 2026-05-08
 • 2026-08-08
 • 2026-11-08
 • 2027-02-08
 • 2027-05-08
 • 2027-08-08
 • 2027-11-08
 • 2028-02-08
 • 2028-05-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-11-02
 • 2024-02-02
 • 2024-04-30
 • 2024-08-02
 • 2024-11-04
 • 2025-02-04
 • 2025-05-02
 • 2025-08-04
 • 2025-11-04
 • 2026-02-03
 • 2026-05-04
 • 2026-08-04
 • 2026-11-03
 • 2027-02-02
 • 2027-05-04
 • 2027-08-03
 • 2027-11-02
 • 2028-02-02
 • 2028-04-28
 • 2028-08-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-11-08
 • 2024-02-08
 • 2024-05-08
 • 2024-08-08
 • 2024-11-08
 • 2025-02-08
 • 2025-05-08
 • 2025-08-08
 • 2025-11-08
 • 2026-02-08
 • 2026-05-08
 • 2026-08-08
 • 2026-11-08
 • 2027-02-08
 • 2027-05-08
 • 2027-08-08
 • 2027-11-08
 • 2028-02-08
 • 2028-05-08
 • 2028-08-08

Dzień wykupu

 • 2028-08-08