poniedziałek, 25 czerwca 2018

Kruk S.A.

Seria: AB4
ISIN: PLKRK0000457
Rynek: GPW RR


Emitent ma prawo wcześniejszego wykupu obligacji za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,05 pkt proc. wartości nominalnej obligacji za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, jednak premia nie będzie wyższa niż 0,5 pkt proc. nominalnej wartości obligacji.


Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0921
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.15%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.85%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Alior SFIO Subfundusz Multi Asset90090 000 zł0.26%1.2%2017-12-31
Alior SFIO Subfundusz Pieniężny3 110311 000 zł0.89%1.05%2017-12-31
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus90090 000 zł0.26%2.8%2017-12-31
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO3 000300 000 zł0.86%0.11%2017-12-31
SUMA:7 910791 000 zł2,26%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-09-30
 • 2016-12-30
 • 2017-03-30
 • 2017-06-30
 • 2017-09-30
 • 2017-12-30
 • 2018-03-30
 • 2018-06-30
 • 2018-09-30
 • 2018-12-30
 • 2019-03-30
 • 2019-06-30
 • 2019-09-30
 • 2019-12-30
 • 2020-03-30
 • 2020-06-30
 • 2020-09-30
 • 2020-12-30
 • 2021-03-30
 • 2021-06-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-12-21
 • 2017-03-22
 • 2017-06-22
 • 2017-09-22
 • 2017-12-20
 • 2018-03-22
 • 2018-06-22
 • 2018-09-21
 • 2018-12-18
 • 2019-03-22
 • 2019-06-21
 • 2019-09-20
 • 2019-12-17
 • 2020-03-20
 • 2020-06-22
 • 2020-09-22
 • 2020-12-18
 • 2021-03-22
 • 2021-06-22
 • 2021-09-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-12-30
 • 2017-03-30
 • 2017-06-30
 • 2017-09-30
 • 2017-12-30
 • 2018-03-30
 • 2018-06-30
 • 2018-09-30
 • 2018-12-30
 • 2019-03-30
 • 2019-06-30
 • 2019-09-30
 • 2019-12-30
 • 2020-03-30
 • 2020-06-30
 • 2020-09-30
 • 2020-12-30
 • 2021-03-30
 • 2021-06-30
 • 2021-09-30

Dzień wykupu

 • 2021-09-30

Emisje