poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Kruk S.A.

Seria: AJ1
ISIN: PLKRK0000572
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach VI Programu Emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na sześć miesięcy po dacie emisji. W takim przypadku obligatariusze otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0924
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.71%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-09-02
 • 2019-12-02
 • 2020-03-02
 • 2020-06-02
 • 2020-09-02
 • 2020-12-02
 • 2021-03-02
 • 2021-06-02
 • 2021-09-02
 • 2021-12-02
 • 2022-03-02
 • 2022-06-02
 • 2022-09-02
 • 2022-12-02
 • 2023-03-02
 • 2023-06-02
 • 2023-09-02
 • 2023-12-02
 • 2024-03-02
 • 2024-06-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-11-22
 • 2020-02-21
 • 2020-05-25
 • 2020-08-25
 • 2020-11-24
 • 2021-02-22
 • 2021-05-25
 • 2021-08-25
 • 2021-11-24
 • 2022-02-22
 • 2022-05-25
 • 2022-08-25
 • 2022-11-24
 • 2023-02-22
 • 2023-05-25
 • 2023-08-25
 • 2023-11-24
 • 2024-02-23
 • 2024-05-23
 • 2024-08-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-12-02
 • 2020-03-02
 • 2020-06-02
 • 2020-09-02
 • 2020-12-02
 • 2021-03-02
 • 2021-06-02
 • 2021-09-02
 • 2021-12-02
 • 2022-03-02
 • 2022-06-02
 • 2022-09-02
 • 2022-12-02
 • 2023-03-02
 • 2023-06-02
 • 2023-09-02
 • 2023-12-02
 • 2024-03-02
 • 2024-06-02
 • 2024-09-02

Dzień wykupu

 • 2024-09-02

Emisje