sobota, 24 lutego 2024

KRU0924

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AJ1
ISIN: PLKRK0000572
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: 9.33%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-aj1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach VI Programu Emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na sześć miesięcy po dacie emisji. W takim przypadku obligatariusze otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU0924 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO1 166119 000 zł0,47%0,00%2023-06-30
Allianz FIO1 222125 000 zł0,49%0,01%2023-06-30
BNPP FIO4 458455 000 zł1,78%0,03%2023-06-30
BNP Paribas PPK SFIO61663 000 zł0,25%0,03%2023-06-30
Agio Plus FIO394 000 zł0,02%0,00%2023-06-30
Pekao PPK SFIO616 000 zł0,02%0,00%2023-06-30
Drugi Allianz Polska OFE4 487452 810 zł1,79%0,00%2022-12-31
SUMA12 0491 224 810 zł4,82%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-09-02
 • 2019-12-02
 • 2020-03-02
 • 2020-06-02
 • 2020-09-02
 • 2020-12-02
 • 2021-03-02
 • 2021-06-02
 • 2021-09-02
 • 2021-12-02
 • 2022-03-02
 • 2022-06-02
 • 2022-09-02
 • 2022-12-02
 • 2023-03-02
 • 2023-06-02
 • 2023-09-02
 • 2023-12-02
 • 2024-03-02
 • 2024-06-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-11-22
 • 2020-02-21
 • 2020-05-25
 • 2020-08-25
 • 2020-11-24
 • 2021-02-22
 • 2021-05-25
 • 2021-08-25
 • 2021-11-24
 • 2022-02-22
 • 2022-05-25
 • 2022-08-25
 • 2022-11-24
 • 2023-02-22
 • 2023-05-25
 • 2023-08-25
 • 2023-11-24
 • 2024-02-23
 • 2024-05-23
 • 2024-08-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-12-02
 • 2020-03-02
 • 2020-06-02
 • 2020-09-02
 • 2020-12-02
 • 2021-03-02
 • 2021-06-02
 • 2021-09-02
 • 2021-12-02
 • 2022-03-02
 • 2022-06-02
 • 2022-09-02
 • 2022-12-02
 • 2023-03-02
 • 2023-06-02
 • 2023-09-02
 • 2023-12-02
 • 2024-03-02
 • 2024-06-02
 • 2024-09-02

Dzień wykupu

 • 2024-09-02