poniedziałek, 26 lipca 2021

Kruk S.A.

Seria: AK1
ISIN: PLKRK0000580
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0925
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 4.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.80%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-09-25
 • 2020-12-25
 • 2021-03-25
 • 2021-06-25
 • 2021-09-25
 • 2021-12-25
 • 2022-03-25
 • 2022-06-25
 • 2022-09-25
 • 2022-12-25
 • 2023-03-25
 • 2023-06-25
 • 2023-09-25
 • 2023-12-25
 • 2024-03-25
 • 2024-06-25
 • 2024-09-25
 • 2024-12-25
 • 2025-03-25
 • 2025-06-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-12-17
 • 2021-03-17
 • 2021-06-17
 • 2021-09-17
 • 2021-12-17
 • 2022-03-17
 • 2022-06-17
 • 2022-09-16
 • 2022-12-16
 • 2023-03-17
 • 2023-06-16
 • 2023-09-15
 • 2023-12-15
 • 2024-03-15
 • 2024-06-17
 • 2024-09-17
 • 2024-12-17
 • 2025-03-17
 • 2025-06-16
 • 2025-09-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-12-25
 • 2021-03-25
 • 2021-06-25
 • 2021-09-25
 • 2021-12-25
 • 2022-03-25
 • 2022-06-25
 • 2022-09-25
 • 2022-12-25
 • 2023-03-25
 • 2023-06-25
 • 2023-09-25
 • 2023-12-25
 • 2024-03-25
 • 2024-06-25
 • 2024-09-25
 • 2024-12-25
 • 2025-03-25
 • 2025-06-25
 • 2025-09-25

Dzień wykupu

 • 2025-09-25

Emisje