czwartek, 29 lutego 2024

KRU0925

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AK1
ISIN: PLKRK0000580
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 4.8%
Oprocentowanie bieżące: 4.8%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ak1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU0925 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO18 9211 774 000 zł7,57%0,06%2023-06-30
Agio SFIO3 860362 000 zł1,54%0,53%2023-06-30
SUMA22 7812 136 000 zł9,11%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-09-25
 • 2020-12-25
 • 2021-03-25
 • 2021-06-25
 • 2021-09-25
 • 2021-12-25
 • 2022-03-25
 • 2022-06-25
 • 2022-09-25
 • 2022-12-25
 • 2023-03-25
 • 2023-06-25
 • 2023-09-25
 • 2023-12-25
 • 2024-03-25
 • 2024-06-25
 • 2024-09-25
 • 2024-12-25
 • 2025-03-25
 • 2025-06-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-12-17
 • 2021-03-17
 • 2021-06-17
 • 2021-09-17
 • 2021-12-17
 • 2022-03-17
 • 2022-06-17
 • 2022-09-16
 • 2022-12-16
 • 2023-03-17
 • 2023-06-16
 • 2023-09-15
 • 2023-12-15
 • 2024-03-15
 • 2024-06-17
 • 2024-09-17
 • 2024-12-17
 • 2025-03-17
 • 2025-06-16
 • 2025-09-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-12-25
 • 2021-03-25
 • 2021-06-25
 • 2021-09-25
 • 2021-12-25
 • 2022-03-25
 • 2022-06-25
 • 2022-09-25
 • 2022-12-25
 • 2023-03-25
 • 2023-06-25
 • 2023-09-25
 • 2023-12-25
 • 2024-03-25
 • 2024-06-25
 • 2024-09-25
 • 2024-12-25
 • 2025-03-25
 • 2025-06-25
 • 2025-09-25

Dzień wykupu

 • 2025-09-25