środa, 20 czerwca 2018

Kruk S.A.

Seria: R4
ISIN: PLKRK0000283
Rynek: GPW ASO


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA gotówkowa na poziomie skonsolidowanym przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU1018
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 40 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.20%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus315315 000 zł0.79%0.03%2017-12-31
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy165165 000 zł0.41%0.01%2017-12-31
BPS SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych9494 000 zł0.24%0.33%2017-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus500500 000 zł1.25%0.25%2017-12-31
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy200200 000 zł0.5%0.26%2017-12-31
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Pieniężny300300 000 zł0.75%0.78%2017-12-31
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału10 96210 962 000 zł27.41%0.48%2017-12-31
Agio Plus SFIO Subfundusz Kapitał6 4006 400 000 zł16%1.61%2017-12-31
Arka BZ WBK FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych3 4003 400 000 zł8.5%0.11%2017-12-31
Arka Prestiż SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych12 60012 600 000 zł31.5%0.29%2017-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych2 1872 187 000 zł5.47%0.1%2017-12-31
SUMA:37 12337 123 000 zł92,81%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-10-03
 • 2014-01-03
 • 2014-04-03
 • 2014-07-03
 • 2014-10-03
 • 2015-01-03
 • 2015-04-03
 • 2015-07-03
 • 2015-10-03
 • 2016-01-03
 • 2016-04-03
 • 2016-07-03
 • 2016-10-03
 • 2017-01-03
 • 2017-04-03
 • 2017-07-03
 • 2017-10-03
 • 2018-01-03
 • 2018-04-03
 • 2018-07-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-12-23
 • 2014-03-26
 • 2014-06-25
 • 2014-09-25
 • 2014-12-23
 • 2015-03-26
 • 2015-06-25
 • 2015-09-25
 • 2015-12-23
 • 2016-03-24
 • 2016-06-24
 • 2016-09-23
 • 2016-12-23
 • 2017-03-24
 • 2017-06-23
 • 2017-09-25
 • 2017-12-21
 • 2018-03-23
 • 2018-06-25
 • 2018-09-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-01-03
 • 2014-04-03
 • 2014-07-03
 • 2014-10-03
 • 2015-01-03
 • 2015-04-03
 • 2015-07-03
 • 2015-10-03
 • 2016-01-03
 • 2016-04-03
 • 2016-07-03
 • 2016-10-03
 • 2017-01-03
 • 2017-04-03
 • 2017-07-03
 • 2017-10-03
 • 2018-01-03
 • 2018-04-03
 • 2018-07-03
 • 2018-10-03

Dzień wykupu

 • 2018-10-03

Emisje