czwartek, 21 czerwca 2018

Kruk S.A.

Seria: AA5
ISIN: PLKRK0000473
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x marża zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec VIII okresu odsetkowego, tj. 18 października 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia os wartości nominalnej wykupywanych obligacji, która w zależności na koniec którego okresu odsetkowego dojdzie do wykupu, wyniesie:

 • VIII - 0,8 proc.
 • IX - 0,6 proc.
 • X - 0,4 proc.
 • XI - 0,2 proc.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

 

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU1019
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 75 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 2.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.20%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny6 0006 000 000 zł8%1.4%2017-12-31
MetLife SFIO Parasol Światowy Subfundusz Lokacyjny360360 000 zł0.48%0.72%2017-12-31
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus4 0004 000 000 zł5.33%0.33%2017-12-31
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy4 9004 900 000 zł6.53%0.33%2017-12-31
BPS SFIO Subfundusz Płynnościowy5050 000 zł0.07%0.14%2017-12-31
BPS SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych2020 000 zł0.03%0.07%2017-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Obligacji300300 000 zł0.4%0.33%2017-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata3 1003 100 000 zł4.13%0.12%2017-12-31
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy1 0001 000 000 zł1.33%1.3%2017-12-31
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Pieniężny8 0008 000 000 zł10.67%2.12%2017-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Pieniężny3 3003 300 000 zł4.4%0.51%2017-12-31
MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Skarbowych1 1501 150 000 zł1.53%1.34%2017-12-31
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału1 8851 885 000 zł2.51%0.08%2017-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji300300 000 zł0.4%0.11%2017-12-31
Pocztowy SFIO Subfundusz Gotówkowy500500 000 zł0.67%0.32%2017-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych5 2305 230 000 zł6.97%0.23%2017-12-31
AEGON OFE25 00025 000 000 zł33.33%0.16%2017-12-29
Investor FIZ500500 000 zł0.67%1.47%2018-03-31
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus2 0002 000 000 zł2.67%0.87%2018-03-29
Investor Absolute Return FIZ300300 000 zł0.4%1.45%2017-12-31
SUMA:67 89567 895 000 zł90,53%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-10-18
 • 2017-01-18
 • 2017-04-18
 • 2017-07-18
 • 2017-10-18
 • 2018-01-18
 • 2018-04-18
 • 2018-07-18
 • 2018-10-18
 • 2019-01-18
 • 2019-04-18
 • 2019-07-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-10
 • 2017-04-07
 • 2017-07-10
 • 2017-10-10
 • 2018-01-10
 • 2018-04-10
 • 2018-07-10
 • 2018-10-10
 • 2019-01-10
 • 2019-04-10
 • 2019-07-10
 • 2019-10-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-18
 • 2017-04-18
 • 2017-07-18
 • 2017-10-18
 • 2018-01-18
 • 2018-04-18
 • 2018-07-18
 • 2018-10-18
 • 2019-01-18
 • 2019-04-18
 • 2019-07-18
 • 2019-10-18

Dzień wykupu

 • 2019-10-18

Emisje