poniedziałek, 21 października 2019

Kruk S.A.

Seria: AE3
ISIN: PLKRK0000523
Rynek: GPW ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od X do XIX okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU1023
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.22%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych500500 000 zł1.43%0.61%2019-06-30
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu500500 000 zł1.43%0.49%2019-06-30
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus1 9001 900 000 zł5.43%0.77%2019-06-30
Allianz FIO Subfundusz Konserwatyny300300 000 zł0.86%0.16%2019-06-30
Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu2 0002 000 000 zł5.71%0.92%2019-06-30
Ipopema SFIO Subfundusz Emerytura Plus1 6001 600 000 zł4.57%1.56%2019-06-30
Pocztowy SFIO Subfundusz Oszczędnościowy1 2001 200 000 zł3.43%0.4%2019-06-30
Ipopema SFIO Subfundusz Oszczędnościowy1 2001 200 000 zł3.43%0.36%2019-06-30
Allianz SFIO Subfundusz Trezor100100 000 zł0.29%0.09%2019-06-30
SUMA:9 3009 300 000 zł26,57%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-10-12
 • 2019-01-12
 • 2019-04-12
 • 2019-07-12
 • 2019-10-12
 • 2020-01-12
 • 2020-04-12
 • 2020-07-12
 • 2020-10-12
 • 2021-01-12
 • 2021-04-12
 • 2021-07-12
 • 2021-10-12
 • 2022-01-12
 • 2022-04-12
 • 2022-07-12
 • 2022-10-12
 • 2023-01-12
 • 2023-04-12
 • 2023-07-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-01-04
 • 2019-04-04
 • 2019-07-04
 • 2019-10-04
 • 2020-01-02
 • 2020-04-03
 • 2020-07-03
 • 2020-10-02
 • 2020-12-31
 • 2021-04-01
 • 2021-07-02
 • 2021-10-04
 • 2022-01-03
 • 2022-04-04
 • 2022-07-04
 • 2022-10-04
 • 2023-01-03
 • 2023-04-03
 • 2023-07-04
 • 2023-10-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-01-12
 • 2019-04-12
 • 2019-07-12
 • 2019-10-12
 • 2020-01-12
 • 2020-04-12
 • 2020-07-12
 • 2020-10-12
 • 2021-01-12
 • 2021-04-12
 • 2021-07-12
 • 2021-10-12
 • 2022-01-12
 • 2022-04-12
 • 2022-07-12
 • 2022-10-12
 • 2023-01-12
 • 2023-04-12
 • 2023-07-12
 • 2023-10-12

Dzień wykupu

 • 2023-10-12

Emisje