środa, 20 stycznia 2021

Kruk S.A.

Seria: AE3
ISIN: PLKRK0000523
Rynek: GPW ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od X do XIX okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU1023
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.71%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-10-12
 • 2019-01-12
 • 2019-04-12
 • 2019-07-12
 • 2019-10-12
 • 2020-01-12
 • 2020-04-12
 • 2020-07-12
 • 2020-10-12
 • 2021-01-12
 • 2021-04-12
 • 2021-07-12
 • 2021-10-12
 • 2022-01-12
 • 2022-04-12
 • 2022-07-12
 • 2022-10-12
 • 2023-01-12
 • 2023-04-12
 • 2023-07-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-01-04
 • 2019-04-04
 • 2019-07-04
 • 2019-10-04
 • 2020-01-02
 • 2020-04-03
 • 2020-07-03
 • 2020-10-02
 • 2020-12-31
 • 2021-04-01
 • 2021-07-02
 • 2021-10-04
 • 2022-01-03
 • 2022-04-04
 • 2022-07-04
 • 2022-10-04
 • 2023-01-03
 • 2023-04-03
 • 2023-07-04
 • 2023-10-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-01-12
 • 2019-04-12
 • 2019-07-12
 • 2019-10-12
 • 2020-01-12
 • 2020-04-12
 • 2020-07-12
 • 2020-10-12
 • 2021-01-12
 • 2021-04-12
 • 2021-07-12
 • 2021-10-12
 • 2022-01-12
 • 2022-04-12
 • 2022-07-12
 • 2022-10-12
 • 2023-01-12
 • 2023-04-12
 • 2023-07-12
 • 2023-10-12

Dzień wykupu

 • 2023-10-12

Emisje