piątek, 27 stycznia 2023

KRU1023

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
Seria: AE3
ISIN: PLKRK0000523
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: 10.49%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ae3.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od X do XIX okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która początkowo wyniesie 2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a potem maleje o 0,2 pkt proc. w każdym kolejnym okresie odsetkowym.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU1023 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Alior SFIO1 0001 004 000 zł2,86%0,12%2022-06-30
Allianz FIO4 2004 322 000 zł12,00%0,26%2022-06-30
Allianz SFIO155160 000 zł0,44%0,01%2022-06-30
Ipopema SFIO1 1001 134 000 zł3,14%0,19%2022-06-30
NN Parasol FIO1 6001 650 000 zł4,57%0,01%2022-06-30
Pocztowy SFIO200206 000 zł0,57%0,11%2022-06-30
Superfund FIO Portfelowy144145 000 zł0,41%0,07%2022-06-30
Uniqa FIO500515 000 zł1,43%0,04%2022-06-30
Allianz Polska DFE104103 927 zł0,30%0,38%2022-12-31
Allianz Polska OFE23 79923 799 283 zł68,00%0,32%2022-12-31
SUMA32 80233 039 210 zł93,72%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-10-12
 • 2019-01-12
 • 2019-04-12
 • 2019-07-12
 • 2019-10-12
 • 2020-01-12
 • 2020-04-12
 • 2020-07-12
 • 2020-10-12
 • 2021-01-12
 • 2021-04-12
 • 2021-07-12
 • 2021-10-12
 • 2022-01-12
 • 2022-04-12
 • 2022-07-12
 • 2022-10-12
 • 2023-01-12
 • 2023-04-12
 • 2023-07-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-01-04
 • 2019-04-04
 • 2019-07-04
 • 2019-10-04
 • 2020-01-02
 • 2020-04-03
 • 2020-07-03
 • 2020-10-02
 • 2020-12-31
 • 2021-04-01
 • 2021-07-02
 • 2021-10-04
 • 2022-01-03
 • 2022-04-04
 • 2022-07-04
 • 2022-10-04
 • 2023-01-03
 • 2023-04-03
 • 2023-07-04
 • 2023-10-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-01-12
 • 2019-04-12
 • 2019-07-12
 • 2019-10-12
 • 2020-01-12
 • 2020-04-12
 • 2020-07-12
 • 2020-10-12
 • 2021-01-12
 • 2021-04-12
 • 2021-07-12
 • 2021-10-12
 • 2022-01-12
 • 2022-04-12
 • 2022-07-12
 • 2022-10-12
 • 2023-01-12
 • 2023-04-12
 • 2023-07-12
 • 2023-10-12

Dzień wykupu

 • 2023-10-12