niedziela, 14 kwietnia 2024

KRU1028

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AO2
ISIN: PLKRK0000788
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 90 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 9.85%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ao2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU1028 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Goldman Sachs SFIO4 000410 560 zł0,44%0,01%2023-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO3 500350 980 zł0,39%0,07%2023-12-31
SUMA7 500761 540 zł0,83%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-10-03
 • 2024-01-03
 • 2024-04-03
 • 2024-07-03
 • 2024-10-03
 • 2025-01-03
 • 2025-04-03
 • 2025-07-03
 • 2025-10-03
 • 2026-01-03
 • 2026-04-03
 • 2026-07-03
 • 2026-10-03
 • 2027-01-03
 • 2027-04-03
 • 2027-07-03
 • 2027-10-03
 • 2028-01-03
 • 2028-04-03
 • 2028-07-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-12-27
 • 2024-02-27
 • 2024-06-20
 • 2024-09-27
 • 2024-12-27
 • 2025-03-28
 • 2025-06-27
 • 2025-09-29
 • 2025-12-29
 • 2026-03-30
 • 2026-06-29
 • 2026-09-29
 • 2026-12-28
 • 2027-03-30
 • 2027-06-29
 • 2027-09-28
 • 2027-12-28
 • 2028-02-28
 • 2028-06-27
 • 2028-09-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2024-01-03
 • 2024-04-03
 • 2024-07-03
 • 2024-10-03
 • 2025-01-03
 • 2025-04-03
 • 2025-07-03
 • 2025-10-03
 • 2026-01-03
 • 2026-04-03
 • 2026-07-03
 • 2026-10-03
 • 2027-01-03
 • 2027-04-03
 • 2027-07-03
 • 2027-10-03
 • 2028-01-03
 • 2028-04-03
 • 2028-07-03
 • 2028-10-03

Dzień wykupu

 • 2028-10-03