sobota, 24 lutego 2024

KRU1029

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AL4
ISIN: PLO163600045
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 450 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.65%
Oprocentowanie bieżące: 10.52%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-al4.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 1,4 mld zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (4,5 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 19 października 2026 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. - na koniec XII, XIII, XIV i XV okresu odsetkowego,
 • 1 proc. - na koniec XVI, XVII, XVIII i XIX okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. - na koniec XX, XXI, XXII i XXIII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU1029 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-10-17
 • 2024-01-17
 • 2024-04-17
 • 2024-07-17
 • 2024-10-17
 • 2025-01-17
 • 2025-04-17
 • 2025-07-17
 • 2025-10-17
 • 2026-01-19
 • 2026-04-17
 • 2026-07-17
 • 2026-10-19
 • 2027-01-18
 • 2027-04-19
 • 2027-07-19
 • 2027-10-18
 • 2028-01-17
 • 2028-04-18
 • 2028-07-17
 • 2028-10-17
 • 2029-01-17
 • 2029-04-17
 • 2029-07-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2024-01-12
 • 2024-04-12
 • 2024-07-12
 • 2024-10-14
 • 2025-01-14
 • 2025-04-14
 • 2025-07-14
 • 2025-10-14
 • 2026-01-14
 • 2026-04-14
 • 2026-07-14
 • 2026-10-14
 • 2027-01-13
 • 2027-04-14
 • 2027-07-14
 • 2027-10-13
 • 2028-01-12
 • 2028-04-12
 • 2028-07-12
 • 2028-10-12
 • 2029-01-12
 • 2029-04-12
 • 2029-07-12
 • 2029-10-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2024-01-17
 • 2024-04-17
 • 2024-07-17
 • 2024-10-17
 • 2025-01-17
 • 2025-04-17
 • 2025-07-17
 • 2025-10-17
 • 2026-01-19
 • 2026-04-17
 • 2026-07-17
 • 2026-10-19
 • 2027-01-18
 • 2027-04-19
 • 2027-07-19
 • 2027-10-18
 • 2028-01-17
 • 2028-04-18
 • 2028-07-17
 • 2028-10-17
 • 2029-01-17
 • 2029-04-17
 • 2029-07-17
 • 2029-10-17

Dzień wykupu

 • 2029-10-17