poniedziałek, 16 grudnia 2019

Kruk S.A.

Seria: W2
ISIN: PLKRK0000366
Rynek: GPW RR


Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ich przydziału. W takim przypadku za każde 30 dni pozostające do dnia wykupu obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc., jednak łącznie nie może ona wynieść więcej niż 0,5 proc.


Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU1120
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 2.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.61%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych6 164616 400 zł2.05%0.04%2019-06-30
Allianz FIO Subfundusz Konserwatyny2 633263 300 zł0.88%0.14%2019-06-30
Superfund FIO Portfelowy Subfundusz Spokojna Inwestycja (d. Oszczędnościowy)1 500150 000 zł0.5%0.18%2019-06-30
SUMA:10 2971 029 700 zł3,43%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-11-26
 • 2016-02-26
 • 2016-05-26
 • 2016-08-26
 • 2016-11-26
 • 2017-02-26
 • 2017-05-26
 • 2017-08-26
 • 2017-11-26
 • 2018-02-26
 • 2018-05-26
 • 2018-08-26
 • 2018-11-26
 • 2019-02-26
 • 2019-05-26
 • 2019-08-26
 • 2019-11-26
 • 2020-02-26
 • 2020-05-26
 • 2020-08-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-02-18
 • 2016-05-18
 • 2016-08-18
 • 2016-11-18
 • 2017-02-17
 • 2017-05-18
 • 2017-08-18
 • 2017-11-17
 • 2018-02-16
 • 2018-05-18
 • 2018-08-17
 • 2018-11-16
 • 2019-02-18
 • 2019-05-17
 • 2019-08-16
 • 2019-11-18
 • 2020-02-18
 • 2020-05-18
 • 2020-08-18
 • 2020-11-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-02-26
 • 2016-05-26
 • 2016-08-26
 • 2016-11-26
 • 2017-02-26
 • 2017-05-26
 • 2017-08-26
 • 2017-11-26
 • 2018-02-26
 • 2018-05-26
 • 2018-08-26
 • 2018-11-26
 • 2019-02-26
 • 2019-05-26
 • 2019-08-26
 • 2019-11-26
 • 2020-02-26
 • 2020-05-26
 • 2020-08-26
 • 2020-11-26

Dzień wykupu

 • 2020-11-26

Emisje