poniedziałek, 24 lutego 2020

Kruk S.A.

Seria: AA1
ISIN: PLKRK0000374
Rynek: GPW ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x marża odsetkowa wzrośnie o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za XII okres odsetkowy, tj. 13 listopada 2018 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która w zależności od okresu odsetkowego, na koniec którego dojdzie do wcześniejszego wykupu, może wynieść od 2,4 do 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU1121
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.71%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Allianz Polska OFE32 00032 000 000 zł32%0.45%2019-12-31
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji100100 000 zł0.1%0.09%2019-06-30
NN Parasol FIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji5 0255 025 000 zł5.03%0.27%2019-06-30
Nordea OFE15 00015 000 000 zł15%0.21%2016-12-29
AXA FIO Subfundusz Ostrożnego Inwestowania400400 000 zł0.4%0.11%2019-06-30
AXA FIO Subfundusz Obligacji1 7001 700 000 zł1.7%0.36%2019-06-30
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu200200 000 zł0.2%0.2%2019-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego190190 000 zł0.19%0.01%2019-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony190190 000 zł0.19%0.02%2019-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Obligacji133133 000 zł0.13%0.02%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Zrównoważony5 0005 000 000 zł5%0.61%2019-06-30
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału2 2852 285 000 zł2.29%0.19%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Obligacji Plus7 0007 000 000 zł7%0.32%2019-06-30
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO4 0004 000 000 zł4%0.42%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 22 0002 000 000 zł2%0.29%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Konserwatywny Plus5 0005 000 000 zł5%0.17%2019-06-30
AEGON OFE15 00015 000 000 zł15%0.11%2019-12-31
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu1 0001 000 000 zł1%0.33%2019-06-30
Alior SFIO Subfundusz Oszczędnościowy350350 000 zł0.35%0.13%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania1 0001 000 000 zł1%1.65%2019-06-30
OFE Pocztylion3 8003 800 000 zł3.8%0.14%2019-12-31
SUMA:101 373101 373 000 zł101,37%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-11-13
 • 2016-02-13
 • 2016-05-13
 • 2016-08-13
 • 2016-11-13
 • 2017-02-13
 • 2017-05-13
 • 2017-08-13
 • 2017-11-13
 • 2018-02-13
 • 2018-05-13
 • 2018-08-13
 • 2018-11-13
 • 2019-02-13
 • 2019-05-13
 • 2019-08-13
 • 2019-11-13
 • 2020-02-13
 • 2020-05-13
 • 2020-08-13
 • 2020-11-13
 • 2021-02-13
 • 2021-05-13
 • 2021-08-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-02-05
 • 2016-05-05
 • 2016-08-05
 • 2016-11-03
 • 2017-02-03
 • 2017-05-05
 • 2017-08-04
 • 2017-11-03
 • 2018-02-05
 • 2018-05-04
 • 2018-08-03
 • 2018-11-05
 • 2019-02-05
 • 2019-05-02
 • 2019-08-05
 • 2019-11-04
 • 2020-02-05
 • 2020-05-05
 • 2020-08-05
 • 2020-11-04
 • 2021-02-05
 • 2021-05-05
 • 2021-08-05
 • 2021-11-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-02-13
 • 2016-05-13
 • 2016-08-13
 • 2016-11-13
 • 2017-02-13
 • 2017-05-13
 • 2017-08-13
 • 2017-11-13
 • 2018-02-13
 • 2018-05-13
 • 2018-08-13
 • 2018-11-13
 • 2019-02-13
 • 2019-05-13
 • 2019-08-13
 • 2019-11-13
 • 2020-02-13
 • 2020-05-13
 • 2020-08-13
 • 2020-11-13
 • 2021-02-13
 • 2021-05-13
 • 2021-08-13
 • 2021-11-13

Dzień wykupu

 • 2021-11-13

Emisje