piątek, 21 lipca 2017

Kruk S.A.

Seria: AA1
ISIN: PLKRK0000374
Rynek: GPW ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x marża odsetkowa wzrośnie o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za XII okres odsetkowy, tj. 13 listopada 2018 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która w zależności od okresu odsetkowego, na koniec którego dojdzie do wcześniejszego wykupu, może wynieść od 2,4 do 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU1121
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.73%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji100100 000 zł0.1%0.1%2016-12-31
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny400400 000 zł0.4%0.11%2016-12-31
AXA FIO Subfundusz Obligacji1 7001 700 000 zł1.7%0.3%2016-12-31
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu200200 000 zł0.2%0.22%2016-12-31
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus3 000300 000 000 zł40%48.3%2016-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Obligacji133133 000 zł0.13%0.14%2016-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata495495 000 zł0.5%0.06%2016-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego190190 000 zł0.19%0.07%2016-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony190190 000 zł0.19%0.04%2016-12-31
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału2 2852 285 000 zł2.29%0.12%2016-12-31
Pioneer FIO Subfundusz Pieniężny Plus5 0005 000 000 zł5%0.5%2016-12-31
Pioneer FIO Subfundusz Obligacji Plus7 0007 000 000 zł7%0.39%2016-12-31
Pioneer FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 22 0002 000 000 zł2%0.43%2016-12-31
Pioneer FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu1 0001 000 000 zł1%0.28%2016-12-31
Pioneer FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania1 0001 000 000 zł1%1.06%2016-12-31
Pioneer FIO Subfundusz Zrównoważony5 0005 000 000 zł5%0.53%2016-12-31
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO4 0004 000 000 zł4%0.6%2016-12-31
Nordea OFE15 00015 000 000 zł15%0.21%2016-12-31
OFE Pocztylion3 8003 800 000 zł3.8%0.13%2016-12-31
Alior SFIO Subfundusz Pieniężny220220 000 zł0.22%2.88%2016-12-31
Investor Parasol SFIO Subfundusz Bezpiecznego Wzrostu3030 000 zł0.03%4.12%2016-12-31
SUMA:52 743349 743 000 zł89,74%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-11-13
 • 2016-02-13
 • 2016-05-13
 • 2016-08-13
 • 2016-11-13
 • 2017-02-13
 • 2017-05-13
 • 2017-08-13
 • 2017-11-13
 • 2018-02-13
 • 2018-05-13
 • 2018-08-13
 • 2018-11-13
 • 2019-02-13
 • 2019-05-13
 • 2019-08-13
 • 2019-11-13
 • 2020-02-13
 • 2020-05-13
 • 2020-08-13
 • 2020-11-13
 • 2021-02-13
 • 2021-05-13
 • 2021-08-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-02-05
 • 2016-05-05
 • 2016-08-05
 • 2016-11-03
 • 2017-02-03
 • 2017-05-05
 • 2017-08-04
 • 2017-11-03
 • 2018-02-05
 • 2018-05-04
 • 2018-08-03
 • 2018-11-05
 • 2019-02-05
 • 2019-05-02
 • 2019-08-05
 • 2019-11-04
 • 2020-02-05
 • 2020-05-05
 • 2020-08-05
 • 2020-11-04
 • 2021-02-05
 • 2021-05-05
 • 2021-08-05
 • 2021-11-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-02-13
 • 2016-05-13
 • 2016-08-13
 • 2016-11-13
 • 2017-02-13
 • 2017-05-13
 • 2017-08-13
 • 2017-11-13
 • 2018-02-13
 • 2018-05-13
 • 2018-08-13
 • 2018-11-13
 • 2019-02-13
 • 2019-05-13
 • 2019-08-13
 • 2019-11-13
 • 2020-02-13
 • 2020-05-13
 • 2020-08-13
 • 2020-11-13
 • 2021-02-13
 • 2021-05-13
 • 2021-08-13
 • 2021-11-13

Dzień wykupu

 • 2021-11-13

Emisje