niedziela, 25 lutego 2024

KRU1123

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AG1
ISIN: PLKRK0000531
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ag1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 500 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU1123 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO3 320338 000 zł1,11%0,01%2023-06-30
Allianz FIO3 563362 000 zł1,19%0,02%2023-06-30
Allianz SFIO1 410143 000 zł0,47%0,01%2023-06-30
Goldman Sachs Emerytura SFIO12 0001 220 000 zł4,00%0,10%2023-06-30
Goldman Sachs SFIO1 475150 000 zł0,49%0,00%2023-06-30
Ipopema SFIO5 238533 000 zł1,75%0,07%2023-06-30
Agio Plus FIO505 000 zł0,02%0,00%2023-06-30
PFR PPK SFIO1 391139 000 zł0,46%0,18%2023-06-30
Pekao PPK SFIO20020 000 zł0,07%0,00%2023-06-30
Pocztylion Plus DFE47548 792 zł0,16%0,54%2022-12-31
SUMA29 1222 958 792 zł9,71%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-11-27
 • 2019-02-27
 • 2019-05-27
 • 2019-08-27
 • 2019-11-27
 • 2020-02-27
 • 2020-05-27
 • 2020-08-27
 • 2020-11-27
 • 2021-02-27
 • 2021-05-27
 • 2021-08-27
 • 2021-11-27
 • 2022-02-27
 • 2022-05-27
 • 2022-08-27
 • 2022-11-27
 • 2023-02-27
 • 2023-05-27
 • 2023-08-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-02-19
 • 2019-05-17
 • 2019-08-19
 • 2019-11-19
 • 2020-02-19
 • 2020-05-19
 • 2020-08-19
 • 2020-11-19
 • 2021-02-19
 • 2021-05-19
 • 2021-08-19
 • 2021-11-19
 • 2022-02-18
 • 2022-05-19
 • 2022-08-19
 • 2022-11-18
 • 2023-02-17
 • 2023-05-19
 • 2023-08-18
 • 2023-11-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-02-27
 • 2019-05-27
 • 2019-08-27
 • 2019-11-27
 • 2020-02-27
 • 2020-05-27
 • 2020-08-27
 • 2020-11-27
 • 2021-02-27
 • 2021-05-27
 • 2021-08-27
 • 2021-11-27
 • 2022-02-27
 • 2022-05-27
 • 2022-08-27
 • 2022-11-27
 • 2023-02-27
 • 2023-05-27
 • 2023-08-27
 • 2023-11-27

Dzień wykupu

 • 2023-11-27