piątek, 27 stycznia 2023

KRU1123

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
Seria: AG1
ISIN: PLKRK0000531
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: 10.84%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ag1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 500 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU1123 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO505 000 zł0,02%0,00%2022-06-30
Allianz FIO8 563882 000 zł2,85%0,05%2022-06-30
Allianz SFIO1 410145 000 zł0,47%0,01%2022-06-30
Ipopema SFIO5 238539 000 zł1,75%0,09%2022-06-30
NN Emerytura SFIO12 0001 236 000 zł4,00%0,20%2022-06-30
NN SFIO2 000206 000 zł0,67%0,01%2022-06-30
Quercus Parasolowy SFIO4 820496 000 zł1,61%0,01%2022-06-30
Pocztylion Plus DFE97697 556 zł0,33%1,12%2022-12-31
SUMA35 0573 606 556 zł11,69%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-11-27
 • 2019-02-27
 • 2019-05-27
 • 2019-08-27
 • 2019-11-27
 • 2020-02-27
 • 2020-05-27
 • 2020-08-27
 • 2020-11-27
 • 2021-02-27
 • 2021-05-27
 • 2021-08-27
 • 2021-11-27
 • 2022-02-27
 • 2022-05-27
 • 2022-08-27
 • 2022-11-27
 • 2023-02-27
 • 2023-05-27
 • 2023-08-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-02-19
 • 2019-05-17
 • 2019-08-19
 • 2019-11-19
 • 2020-02-19
 • 2020-05-19
 • 2020-08-19
 • 2020-11-19
 • 2021-02-19
 • 2021-05-19
 • 2021-08-19
 • 2021-11-19
 • 2022-02-18
 • 2022-05-19
 • 2022-08-19
 • 2022-11-18
 • 2023-02-17
 • 2023-05-19
 • 2023-08-18
 • 2023-11-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-02-27
 • 2019-05-27
 • 2019-08-27
 • 2019-11-27
 • 2020-02-27
 • 2020-05-27
 • 2020-08-27
 • 2020-11-27
 • 2021-02-27
 • 2021-05-27
 • 2021-08-27
 • 2021-11-27
 • 2022-02-27
 • 2022-05-27
 • 2022-08-27
 • 2022-11-27
 • 2023-02-27
 • 2023-05-27
 • 2023-08-27
 • 2023-11-27

Dzień wykupu

 • 2023-11-27