wtorek, 18 czerwca 2024

KRU1127

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AN1, AN2
ISIN: PLKRK0000739
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 9.86%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-an1.pdf
kruk-seria-an2.pdf

Ważne informacje

Od 15 marca 2023 r. po asymilacji pod nazwą skróconą KRU1127 i kodem ISIN PLKRK0000739 notowane są serie AN1 (25 mln zł) i AN2 (10 mln zł).

Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

Obligacje KRU1127 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Eques SFIO23324 000 zł0,07%0,55%2023-12-31
Franklin Templeton FIO9 0008 706 000 zł0,03%2,62%2023-06-30
Eques Akumulacji Majątku FIZ1 517155 000 zł0,43%0,68%2023-12-31
SUMA10 7508 885 000 zł0,53%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-11-28
 • 2023-02-28
 • 2023-05-28
 • 2023-08-28
 • 2023-11-28
 • 2024-02-28
 • 2024-05-28
 • 2024-08-28
 • 2024-11-28
 • 2025-02-28
 • 2025-05-28
 • 2025-08-28
 • 2025-11-28
 • 2026-02-28
 • 2026-05-28
 • 2026-08-28
 • 2026-11-28
 • 2027-02-28
 • 2027-05-28
 • 2027-08-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-02-20
 • 2023-05-19
 • 2023-08-18
 • 2023-11-20
 • 2024-02-20
 • 2024-05-20
 • 2024-08-20
 • 2024-10-20
 • 2025-02-20
 • 2025-05-20
 • 2025-08-20
 • 2025-11-20
 • 2026-02-20
 • 2026-05-20
 • 2026-08-20
 • 2026-11-20
 • 2027-02-19
 • 2027-05-19
 • 2027-08-20
 • 2027-11-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-02-28
 • 2023-05-28
 • 2023-08-28
 • 2023-11-28
 • 2024-02-28
 • 2024-05-28
 • 2024-08-28
 • 2024-11-28
 • 2025-02-28
 • 2025-05-28
 • 2025-08-28
 • 2025-11-28
 • 2026-02-28
 • 2026-05-28
 • 2026-08-28
 • 2026-11-28
 • 2027-02-28
 • 2027-05-28
 • 2027-08-28
 • 2027-11-28

Dzień wykupu

 • 2027-11-28