sobota, 21 kwietnia 2018

Kruk S.A.

Seria: T1
ISIN: PLKRK0000317
Rynek: GPW RR


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do daty wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,5 proc.


Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU1217
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Eques SFIO Subfundusz Pieniężny1 500150 000 zł1%2.28%2017-06-30
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus32832 800 zł0.22%0.85%2017-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec-Depozytowy18018 000 zł0.12%0.01%2017-06-30
Agio Plus FIO Subfundusz Kapitał Plus10 0791 007 900 zł6.72%0.8%2017-06-30
SUMA:12 0871 208 700 zł8,06%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-12-06
 • 2014-03-06
 • 2014-06-06
 • 2014-09-06
 • 2014-12-06
 • 2015-03-06
 • 2015-06-06
 • 2015-09-06
 • 2015-12-06
 • 2016-03-06
 • 2016-06-06
 • 2016-09-06
 • 2016-12-06
 • 2017-03-06
 • 2017-06-06
 • 2017-09-06

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-02-26
 • 2014-05-29
 • 2014-08-29
 • 2014-11-28
 • 2015-02-26
 • 2015-05-29
 • 2015-08-28
 • 2015-11-27
 • 2016-02-26
 • 2016-05-27
 • 2016-08-29
 • 2016-11-28
 • 2017-02-24
 • 2017-05-29
 • 2017-08-29
 • 2017-11-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-03-06
 • 2014-06-06
 • 2014-09-06
 • 2014-12-06
 • 2015-03-06
 • 2015-06-06
 • 2015-09-06
 • 2015-12-06
 • 2016-03-06
 • 2016-06-06
 • 2016-09-06
 • 2016-12-06
 • 2017-03-06
 • 2017-06-06
 • 2017-09-06
 • 2017-12-06

Dzień wykupu

 • 2017-12-06

Emisje