środa, 25 maja 2022

KRU1217

Emitent: Kruk S.A.
Seria: T1
ISIN: PLKRK0000317
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-t1.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do daty wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU1217 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-12-06
 • 2014-03-06
 • 2014-06-06
 • 2014-09-06
 • 2014-12-06
 • 2015-03-06
 • 2015-06-06
 • 2015-09-06
 • 2015-12-06
 • 2016-03-06
 • 2016-06-06
 • 2016-09-06
 • 2016-12-06
 • 2017-03-06
 • 2017-06-06
 • 2017-09-06

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-02-26
 • 2014-05-29
 • 2014-08-29
 • 2014-11-28
 • 2015-02-26
 • 2015-05-29
 • 2015-08-28
 • 2015-11-27
 • 2016-02-26
 • 2016-05-27
 • 2016-08-29
 • 2016-11-28
 • 2017-02-24
 • 2017-05-29
 • 2017-08-29
 • 2017-11-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-03-06
 • 2014-06-06
 • 2014-09-06
 • 2014-12-06
 • 2015-03-06
 • 2015-06-06
 • 2015-09-06
 • 2015-12-06
 • 2016-03-06
 • 2016-06-06
 • 2016-09-06
 • 2016-12-06
 • 2017-03-06
 • 2017-06-06
 • 2017-09-06
 • 2017-12-06

Dzień wykupu

 • 2017-12-06