czwartek, 18 lipca 2019

Kruk S.A.

Seria: U2, U3 (zasymilowane)
ISIN: PLKRK0000325
Rynek: GPW ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x marża odsetkowa wzrośnie o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Opcja wcześniejszego wykupu może być zrealizowana nie wcześniej niż na na koniec XII okresu odsetkowego. Emitent wypłaci w takim przypadku dodatkową premię, która w przypadku wykupu na koniec XII okresu odsetkowego wyniesie 2,4 proc., a potem wraz z każdym kolejnym okresem odsetkowym będzie malała o 0,2 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in jeśli:

 • emitent zostanie przekształcony w inną spółkę prawa handlowego,
 • akcje emitenta zostaną wycofane z obrotu na GPW,
 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBIDTA gotówkowa na poziomie skonsolidowanym przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU1220
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 45 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.35%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.07%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Nordea OFE18 20018 200 000 zł40.44%0.25%2016-12-29
NN Parasol FIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji (d. Lokacyjny Plus)900900 000 zł2%0.06%2018-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus540540 000 zł1.2%0.5%2018-12-31
Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji1 0001 000 000 zł2.22%0.78%2018-12-31
Open Finance FIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Pieniężny)1 3001 300 000 zł2.89%7.13%2018-12-31
mFundusz Konserwatywny SFIO286286 000 zł0.64%0.05%2018-12-31
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus2 5002 500 000 zł5.56%1.08%2018-12-31
Allianz FIO Subfundusz Konserwatyny (d. Lokacyjny)1 1001 100 000 zł2.44%0.38%2018-12-31
Aviva Investors FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych1 3501 350 000 zł3%0.17%2018-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych202202 000 zł0.45%0.01%2018-12-31
AEGON OFE18 00018 000 000 zł40%0.13%2018-12-31
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Oszczędnościowy (d. Pieniężny)156156 000 zł0.35%0.15%2018-12-31
SUMA:45 53445 534 000 zł101,19%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-03-04
 • 2015-06-04
 • 2015-09-04
 • 2015-12-04
 • 2016-03-04
 • 2016-06-04
 • 2016-09-04
 • 2016-12-04
 • 2017-03-04
 • 2017-06-04
 • 2017-09-04
 • 2017-12-04
 • 2018-03-04
 • 2018-06-04
 • 2018-09-04
 • 2018-12-04
 • 2019-03-04
 • 2019-06-04
 • 2019-09-04
 • 2019-12-04
 • 2020-03-04
 • 2020-06-04
 • 2020-09-04

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-02-23
 • 2015-05-26
 • 2015-08-26
 • 2015-11-25
 • 2016-02-24
 • 2016-05-25
 • 2016-08-26
 • 2016-11-25
 • 2017-02-23
 • 2017-05-26
 • 2017-08-25
 • 2017-11-24
 • 2018-02-23
 • 2018-05-24
 • 2018-08-24
 • 2018-11-23
 • 2019-02-22
 • 2019-05-24
 • 2019-08-26
 • 2019-11-25
 • 2020-02-24
 • 2020-05-26
 • 2020-08-26
 • 2020-11-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-04
 • 2015-06-04
 • 2015-09-04
 • 2015-12-04
 • 2016-03-04
 • 2016-06-04
 • 2016-09-04
 • 2016-12-04
 • 2017-03-04
 • 2017-06-04
 • 2017-09-04
 • 2017-12-04
 • 2018-03-04
 • 2018-06-04
 • 2018-09-04
 • 2018-12-04
 • 2019-03-04
 • 2019-06-04
 • 2019-09-04
 • 2019-12-04
 • 2020-03-04
 • 2020-06-04
 • 2020-09-04
 • 2020-12-03

Dzień wykupu

 • 2020-12-03

Emisje