środa, 29 maja 2024

KRU1226

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AM1
ISIN: PLKRK0000689
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.4%
Oprocentowanie bieżące: 9.25%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-am1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.

Obligacje KRU1226 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-12-16
 • 2022-03-16
 • 2022-06-16
 • 2022-09-16
 • 2022-12-16
 • 2023-03-16
 • 2023-06-16
 • 2023-09-16
 • 2023-12-16
 • 2024-03-16
 • 2024-06-16
 • 2024-09-16
 • 2024-12-16
 • 2025-03-16
 • 2025-06-16
 • 2025-09-16
 • 2025-12-16
 • 2026-03-16
 • 2026-06-16
 • 2026-09-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-03-08
 • 2022-06-08
 • 2022-09-08
 • 2022-12-08
 • 2023-03-08
 • 2023-06-07
 • 2023-09-08
 • 2023-12-08
 • 2024-03-08
 • 2024-06-07
 • 2024-09-06
 • 2024-12-06
 • 2025-03-07
 • 2025-06-06
 • 2025-09-08
 • 2025-12-08
 • 2026-03-08
 • 2026-06-08
 • 2026-09-08
 • 2026-12-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-03-16
 • 2022-06-16
 • 2022-09-16
 • 2022-12-16
 • 2023-03-16
 • 2023-06-16
 • 2023-09-16
 • 2023-12-16
 • 2024-03-16
 • 2024-06-16
 • 2024-09-16
 • 2024-12-16
 • 2025-03-16
 • 2025-06-16
 • 2025-09-16
 • 2025-12-16
 • 2026-03-16
 • 2026-06-16
 • 2026-09-16
 • 2026-12-16

Dzień wykupu

 • 2026-12-16