czwartek, 21 czerwca 2018

LC Corp S.A.

Seria: LCC004060619
ISIN: PLLCCRP00066
Rynek: BS ASO


Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 0,75x marża wzrośnie o 1,0 pkt proc., a jeśli ów wskaźnik przekroczy 1,0x, o 2,0 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik kapitałów własnych grupy kapitałowej spadnie poniżej 30 proc.

Emitent: LC Corp S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: LCC0619
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.28%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-12-06
 • 2015-06-06
 • 2015-12-06
 • 2016-06-06
 • 2016-12-06
 • 2017-06-06
 • 2017-12-06
 • 2018-06-06
 • 2018-12-06

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-11-28
 • 2015-05-28
 • 2015-11-27
 • 2016-05-27
 • 2016-11-28
 • 2017-05-29
 • 2017-11-28
 • 2018-05-28
 • 2018-11-28
 • 2019-05-29

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-12-06
 • 2015-06-06
 • 2015-12-06
 • 2016-06-06
 • 2016-12-06
 • 2017-06-06
 • 2017-12-06
 • 2018-06-06
 • 2018-12-06
 • 2019-06-06

Dzień wykupu

 • 2019-06-06

Emisje