sobota, 01 kwietnia 2023

LKD0425

Emitent: Lokum Deweloper S.A.
Seria: I
ISIN: PLO212700044
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.2%
Oprocentowanie bieżące: 11.55%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: lokum-deweloper-seria-i.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 100 mln zł.

Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 0,8x, podstawowa marża odsetkowa (4,2 pkt proc.) zostanie podwyższona do 4,45 pkt proc., a jeśli przekroczy 1,0x marża wzrośnie do 4,7 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI okresu odsetkowego,
 • 0 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. skonsolidowanego zysku netto,
 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,2x,
 • udział Dariusza Olczyka w głosach na WZA spadnie poniżej 51 proc.

Obligacje LKD0425 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-10-19
 • 2022-04-19
 • 2022-10-19
 • 2023-04-19
 • 2023-10-19
 • 2024-04-19
 • 2024-10-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-04-08
 • 2022-10-11
 • 2023-04-11
 • 2023-10-11
 • 2024-04-11
 • 2024-10-11
 • 2025-04-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-04-19
 • 2022-10-19
 • 2023-04-19
 • 2023-10-19
 • 2024-04-19
 • 2024-10-19
 • 2025-04-19

Dzień wykupu

 • 2025-04-19