poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Lokum Deweloper S.A.

Seria: E
ISIN: PLLKMDW00080
Rynek: GPW ASO, BS ASO


WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 0,8x marża odsetkowa zostanie podwyższona do 3,3 pkt proc., a jeśli przekroczy 1,0x marża wzrośnie do 3,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. skonsolidowanego zysku netto,
 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,2x.

Emitent: Lokum Deweloper S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: LKD0621
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 88 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-12-18
 • 2018-06-18
 • 2018-12-18
 • 2019-06-18
 • 2019-12-18
 • 2020-06-18
 • 2020-12-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-06-08
 • 2018-12-10
 • 2019-06-10
 • 2019-12-10
 • 2020-06-09
 • 2020-12-10
 • 2021-06-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-06-18
 • 2018-12-18
 • 2019-06-18
 • 2019-12-18
 • 2020-06-18
 • 2020-12-18
 • 2021-06-18

Dzień wykupu

 • 2021-06-18

Emisje