wtorek, 19 czerwca 2018

Lokum Deweloper S.A.

Seria: C
ISIN: PLLKMDW00064
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej będzie równy lub wyższy niż 0,8 marża zostanie podwyższona do 4 pkt. proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która w zalezności od okresu odsetkowego, w którym wyznaczony zostanie termin wcześnijeszej spłaty, może wynieść od 1 proc. do 0,25 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,0x,
 • dywidenda przekroczy 50 proc. skonsolidowanego zysku za rok obrotowy, za który będzie wypłacana,
 • Dariusz Olczyk przestanie bezpośrednio lub pośrednio posiadać lub kontrolować łącznie co najmniej 51 proc. głosów na WZA emitenta.

Emitent: Lokum Deweloper S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: LKD0719
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 40 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-07-20
 • 2017-01-20
 • 2017-07-20
 • 2018-01-20
 • 2018-07-20
 • 2019-01-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-12
 • 2017-07-12
 • 2018-01-12
 • 2018-07-12
 • 2019-01-11
 • 2019-07-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-20
 • 2017-07-20
 • 2018-01-20
 • 2018-07-20
 • 2019-01-20
 • 2019-07-20

Dzień wykupu

 • 2019-07-20

Emisje