niedziela, 25 lutego 2024

LKD0719

Emitent: Lokum Deweloper S.A.
Seria: C
ISIN: PLLKMDW00064
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 40 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.6%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: lokum-deweloper-seria-c.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej będzie równy lub wyższy niż 0,8 marża zostanie podwyższona do 4 pkt. proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która w zależności od okresu odsetkowego, w którym wyznaczony zostanie termin wcześniejszej spłaty, może wynieść od 1 proc. do 0,25 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,0x,
 • dywidenda przekroczy 50 proc. skonsolidowanego zysku za rok obrotowy, za który będzie wypłacana,
 • Dariusz Olczyk przestanie bezpośrednio lub pośrednio posiadać lub kontrolować łącznie co najmniej 51 proc. głosów na WZA emitenta.

Obligacje LKD0719 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-07-20
 • 2017-01-20
 • 2017-07-20
 • 2018-01-20
 • 2018-07-20
 • 2019-01-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-12
 • 2017-07-12
 • 2018-01-12
 • 2018-07-12
 • 2019-01-11
 • 2019-07-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-20
 • 2017-07-20
 • 2018-01-20
 • 2018-07-20
 • 2019-01-20
 • 2019-07-20

Dzień wykupu

 • 2019-07-20