czwartek, 30 maja 2024

LKD0924

Emitent: Lokum Deweloper S.A.
Seria: H
ISIN: PLO212700036
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: lokum-deweloper-seria-h.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 0,8x marża odsetkowa zostanie podwyższona do 4,75 pkt proc., a jeśli przekroczy 1,0x marża wzrośnie do 5 pkt proc.

Emitent zobowiązał się do wykupu 25.000 szt. obligacji na koniec VI okresu odsetkowego, tj. 5 marca 2024 r.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. skonsolidowanego zysku netto,
 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,2x,
 • udział Dariusza Olczyka w głosach na WZA spadnie poniżej 51 proc.

Obligacje LKD0924 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-03-05
 • 2021-09-05
 • 2022-03-05
 • 2022-09-05
 • 2023-03-05
 • 2023-09-05
 • 2024-03-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-08-27
 • 2022-02-25
 • 2022-08-26
 • 2023-02-24
 • 2023-08-28
 • 2024-02-26
 • 2024-08-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-09-05
 • 2022-03-05
 • 2022-09-05
 • 2023-03-05
 • 2023-09-05
 • 2024-03-05
 • 2024-09-05

Dzień wykupu

 • 2024-09-05