poniedziałek, 15 kwietnia 2024

LKD1023

Emitent: Lokum Deweloper S.A.
Seria: G
ISIN: PLO212700028
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 9 311 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: lokum-deweloper-nota-seria-g.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 100 mln zł.

Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 0,8x marża odsetkowa zostanie podwyższona do 4,75 pkt proc., a jeśli przekroczy 1,0x marża wzrośnie do 5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. skonsolidowanego zysku netto,
 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,2x,
 • udział Dariusza Olczyka w głosach na WZA spadnie poniżej 51 proc.

Obligacje LKD1023 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-10-23
 • 2021-04-23
 • 2021-10-23
 • 2022-04-23
 • 2022-10-23
 • 2023-04-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-04-15
 • 2021-10-15
 • 2022-04-14
 • 2022-10-14
 • 2023-04-14
 • 2023-10-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-04-23
 • 2021-10-23
 • 2022-04-23
 • 2022-10-23
 • 2023-04-23
 • 2023-10-23

Dzień wykupu

 • 2023-10-23