czwartek, 21 czerwca 2018

Lokum Deweloper S.A.

Seria: B
ISIN: PLLKMDW00056
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Jeśli wskaźnik ogólnego zadłużenia osiągnie lub przekroczy 0,6, marża wzrośnie do 5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która w zależności od okresu odsetkowego, w którym do wykupu dojdzie, wyniesie:

 • III okres odsetkowy - 1 proc. wartości nominalnej,
 • IV okres odsetkowy - 0,75 proc. wartości nominalnej,
 • V okres odsetkowy - 0,5 proc. wartości nominalnej,
 • VI okres odsetkowy - 0,25 proc. wartości nominalnej.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • Dariusz Olczyk przestanie bezpośrednio lub pośrednio kontrolować co najmniej 51 proc. głosów w kapitale emitenta,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy,
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia przekroczy 0,8x.

Emitent: Lokum Deweloper S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: LKD1218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-12-16
 • 2016-06-16
 • 2016-12-16
 • 2017-06-16
 • 2017-12-16
 • 2018-06-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-06-08
 • 2016-12-08
 • 2017-06-07
 • 2017-12-08
 • 2018-06-08
 • 2018-12-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-06-16
 • 2016-12-16
 • 2017-06-16
 • 2017-12-16
 • 2018-06-16
 • 2018-12-16

Dzień wykupu

 • 2018-12-16

Emisje