czwartek, 26 kwietnia 2018

LZMO S.A.

Seria: C
ISIN: PLLZMO000048
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE NIEWYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka łączna do kwoty 4,5 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent: LZMO S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: LZM0617
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 3 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 8.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-30
 • 2015-09-30
 • 2015-12-30
 • 2016-03-30
 • 2016-06-30
 • 2016-09-30
 • 2016-12-30
 • 2017-03-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-09-22
 • 2015-12-21
 • 2016-03-21
 • 2016-06-22
 • 2016-09-22
 • 2016-12-21
 • 2017-03-22
 • 2017-06-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-09-30
 • 2015-12-30
 • 2016-03-30
 • 2016-06-30
 • 2016-09-30
 • 2016-12-30
 • 2017-03-30
 • 2017-06-30

Dzień wykupu

 • 2017-06-30

Emisje