czwartek, 26 kwietnia 2018

BFF Polska S.A. (d. Magellan S.A.)

Seria: 6/2016
ISIN: PLMGLAN00034
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • Banca Farmafactoring S.p.A. przestanie posiadać pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 50 proc. plus jena akcja emitenta,
  • wartość wskaźnika zadłużenia będzie niższa niż 120 proc.

Emitent: BFF Polska S.A. (d. Magellan S.A.)
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MAG0318
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 4 675 000 EUR
Wartość nominalna: 25 000 EUR
Oprocentowanie: stałe 3.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-10-21
  • 2017-03-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2017-03-16
  • 2018-03-16

Dni wypłaty odsetek

  • 2017-03-24
  • 2018-03-26

Dzień wykupu

  • 2018-03-26

Emisje