piątek, 27 kwietnia 2018

mBank Hipoteczny S.A.

Seria HPE5.

Obligacje są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Listy zastawne wyemitowano w ramach programu emisji na łączną kwotę do 6 mld zł.

Agencja Fitch Ratings nadała listom zastawnym mBanku Hipotecznego rating A z perspektywą pozytywną.

Emitent: mBank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Fitch Ratings
BBB
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MBHPE05
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 8 000 000 EUR
Wartość nominalna: 1 000 EUR
Oprocentowanie: stałe 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.50%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-02-28
 • 2015-03-02
 • 2016-02-29
 • 2017-02-28
 • 2018-02-28
 • 2019-02-28
 • 2020-02-28
 • 2021-03-01
 • 2022-02-28
 • 2023-02-28
 • 2024-02-28
 • 2025-02-28
 • 2026-03-02
 • 2027-03-01
 • 2028-02-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-02-20
 • 2016-02-19
 • 2017-02-20
 • 2018-02-20
 • 2019-02-20
 • 2020-02-20
 • 2021-02-19
 • 2022-02-18
 • 2023-02-20
 • 2024-02-20
 • 2025-02-20
 • 2026-02-20
 • 2027-02-19
 • 2028-02-18
 • 2029-02-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-02
 • 2016-02-29
 • 2017-02-28
 • 2018-02-28
 • 2019-02-28
 • 2020-02-28
 • 2021-03-01
 • 2022-02-28
 • 2023-02-28
 • 2024-02-28
 • 2025-02-28
 • 2026-03-02
 • 2027-03-01
 • 2028-02-28
 • 2029-02-28

Dzień wykupu

 • 2029-02-28

Emisje