poniedziałek, 19 kwietnia 2021

mBank Hipoteczny S.A.

Seria: HPE6


Obligacje są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Listy zastawne wyemitowano w ramach programu emisji na łączną kwotę do 6 mld zł.


Emitent: mBank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Fitch Ratings
BBB-
pozytywna
Moody's
Baa2
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MBHPE06
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 15 000 000 EUR
Wartość nominalna: 1 000 EUR
Oprocentowanie: stałe 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.50%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-03-17
 • 2015-03-16
 • 2016-03-15
 • 2017-03-15
 • 2018-03-15
 • 2019-03-15
 • 2020-03-16
 • 2021-03-15
 • 2022-03-15
 • 2023-03-15
 • 2024-03-15
 • 2025-03-17
 • 2026-03-16
 • 2027-03-15
 • 2028-03-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-03-06
 • 2016-03-07
 • 2017-03-07
 • 2018-03-07
 • 2019-03-07
 • 2020-03-06
 • 2021-03-05
 • 2022-03-07
 • 2023-03-07
 • 2024-03-07
 • 2025-03-07
 • 2026-03-06
 • 2027-03-05
 • 2028-03-07
 • 2029-03-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-16
 • 2016-03-15
 • 2017-03-15
 • 2018-03-15
 • 2019-03-15
 • 2020-03-16
 • 2021-03-15
 • 2022-03-15
 • 2023-03-15
 • 2024-03-15
 • 2025-03-17
 • 2026-03-16
 • 2027-03-15
 • 2028-03-15
 • 2029-03-15

Dzień wykupu

 • 2029-03-15

Emisje