sobota, 21 kwietnia 2018

mBank Hipoteczny S.A.

Seria HPE6.

Obligacje są zabezpieczone na wierzytelnościach emitenta z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Listy zastawne wyemitowano w ramach programu emisji na łączną kwotę do 6 mld zł.

Agencja Fitch Ratings nadała listom zastawnym mBanku Hipotecznego rating A z perspektywą pozytywną.

Emitent: mBank Hipoteczny S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Fitch Ratings
BBB
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MBHPE06
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 15 000 000 EUR
Wartość nominalna: 1 000 EUR
Oprocentowanie: stałe 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.50%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-03-17
 • 2015-03-16
 • 2016-03-15
 • 2017-03-15
 • 2018-03-15
 • 2019-03-15
 • 2020-03-16
 • 2021-03-15
 • 2022-03-15
 • 2023-03-15
 • 2024-03-15
 • 2025-03-17
 • 2026-03-16
 • 2027-03-15
 • 2028-03-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-03-06
 • 2016-03-07
 • 2017-03-07
 • 2018-03-07
 • 2019-03-07
 • 2020-03-06
 • 2021-03-05
 • 2022-03-07
 • 2023-03-07
 • 2024-03-07
 • 2025-03-07
 • 2026-03-06
 • 2027-03-05
 • 2028-03-07
 • 2029-03-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-16
 • 2016-03-15
 • 2017-03-15
 • 2018-03-15
 • 2019-03-15
 • 2020-03-16
 • 2021-03-15
 • 2022-03-15
 • 2023-03-15
 • 2024-03-15
 • 2025-03-17
 • 2026-03-16
 • 2027-03-15
 • 2028-03-15
 • 2029-03-15

Dzień wykupu

 • 2029-03-15

Emisje