niedziela, 22 września 2019

mBank S.A.

Seria: BREO201223
ISIN: PLBRE0005177
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Dni wcześniejszego wykupu:

 • Primus - oznacza 20 czerwca 2014 r. Emitent może w tym terminie wykupić obligacje jeżeli w terminie pięciu miesięcy od dnia emisji, KNF nie wyda decyzji lub wyda decyzję o odmowie zaliczenia środków pozyskanych z emisji do funduszy uzupełniających emitenta.
 • Secundus - oznacza 20 grudnia 2018 r. Emitent może wykupić w tym terminie obligacje po decyzji KNF o zaliczeniu środków uzyskanych z emisji do funduszy uzupełniających ale pod warunkiem uzyskania zgody KNF na wcześniejszy wykup.
 • Tertius - oznacza dzień przypadający w dniu płatności odsetek po wejściu w życie nowych regulacji. Emitent może wykupić obligacje w tym terminie, jeżeli na podstawie nowych regulacji środki z emisji nie będą mogły być zaliczone do funduszy uzupełniających emitent i KNF wyrazi na  zgodę wcześniejszy wykup.

Emitent: mBank S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Fitch
BBB
stabilna
S&P
BBB+
negatywna
Moody's
A3
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MBK1223
Podporządkowane: TAK
Wartość emisji w obrocie: 500 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-06-20
 • 2014-12-20
 • 2015-06-20
 • 2015-12-20
 • 2016-06-20
 • 2016-12-20
 • 2017-06-20
 • 2017-12-20
 • 2018-06-20
 • 2018-12-20
 • 2019-06-20
 • 2019-12-20
 • 2020-06-20
 • 2020-12-20
 • 2021-06-20
 • 2021-12-20
 • 2022-06-20
 • 2022-12-20
 • 2023-06-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-06-11
 • 2014-12-12
 • 2015-06-12
 • 2015-12-11
 • 2016-06-10
 • 2016-12-12
 • 2017-06-09
 • 2017-12-12
 • 2018-06-12
 • 2018-12-12
 • 2019-06-12
 • 2019-12-12
 • 2020-06-12
 • 2020-12-11
 • 2021-06-11
 • 2021-12-10
 • 2022-06-09
 • 2022-12-12
 • 2023-06-12
 • 2023-12-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-06-20
 • 2014-12-20
 • 2015-06-20
 • 2015-12-20
 • 2016-06-20
 • 2016-12-20
 • 2017-06-20
 • 2017-12-20
 • 2018-06-20
 • 2018-12-20
 • 2019-06-20
 • 2019-12-20
 • 2020-06-20
 • 2020-12-20
 • 2021-06-20
 • 2021-12-20
 • 2022-06-20
 • 2022-12-20
 • 2023-06-20
 • 2023-12-20

Dzień wykupu

 • 2023-12-20

Emisje