czwartek, 18 lipca 2019

Medicalgorithmics S.A.

Seria: A
ISIN: PLMDCLG00023
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Jeśli wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA przekroczy 2,5 marża wzrośnie o 0,5 pkt proc.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek naruszenia warunków emisji, marża wzrośnie o 2 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji. Jeśli dokona tego przed upływem roku od dnia emisji, obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • zaangażowanie emitenta lub innego podmiotu należącego do jego grupy kapitałowej w kapitale zakładowym Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC spadnie poniżej 75 proc. W takim przypadku obligatariuszom przysługiwać będzie także dodatkowa premia w wysokości 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.
 • wskaźnik zadłużenia finansowego przekroczy 3,5 (za zgodą zgromadzenia obligatariuszy),
 • wskaźnik pokrycia odsetek przekroczy 2,0 (za zgodą zgromadzenia obligatariuszy).

Emitent: Medicalgorithmics S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MDG0419
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-04-21
 • 2016-10-21
 • 2017-04-21
 • 2017-10-21
 • 2018-04-21
 • 2018-10-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-10-13
 • 2017-04-13
 • 2017-10-13
 • 2018-04-13
 • 2018-10-12
 • 2019-04-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-10-21
 • 2017-04-21
 • 2017-10-21
 • 2018-04-21
 • 2018-10-21
 • 2019-04-21

Dzień wykupu

 • 2019-04-21

Emisje