piątek, 10 lipca 2020

Meyra Group S.A.

Seria: C
ISIN: PLMDRT000027
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 100 mln zł.

W przypadku gdy wskaźnik dźwigni finansowej spadnie poniżej 4,0x, marża zostanie obniżona do 4,4 pkt proc.

Obligacje zostały zabezpieczone poręczeniami udzielonymi przez: MDH Sp. z o.o., MTB Poland Sp. z o.o, Rehab Zrt., Meyra GmbH oraz Meyra-Ortopedia Kft., przy czym maksymalna kwota w odniesieniu do poręczenia udzielonego przez Rehab Zrt. wynosi 6.170.858 zł, a w przypadku pozostałych spółek łącznie 125 mln zł.

Ponadto obligacje emitowane w ramach programu zabezpieczone zostały zastawami rejestrowymi na wszystkich udziałach posiadanych przez emitenta w MDH Sp. z o.o. oraz na 1610 udziałach posiadanych przez MDH Sp. z o.o. w MTB Poland Sp. z o.o.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za kolejne okresy odsetkowe. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, której wysokość w zależności od okresu odsetkowego, w którym dojdzie do wcześniejszego wykupu, może wynieść od 1,5 do 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy, a emitent nie otrzyma zgody zgromadzenia obligatariuszy na to czasowe przekroczenie:
  • 5,8x na 30 czerwca 2016 r.,
  • 4,7x na 31 grudnia 2016 r.,
  • 3,5x na 30 czerwca 2017 r.,
  • 3,5x na 31 grudnia 2017 r.,
  • 3,0x na 30 czerwca 2018 r.,
  • 3,0x na 31 grudnia 2018 r.,
  • 2,5x na 30 czerwca 2019 r.,
  • 2,5x na 31 grudnia 2019 r.
 • emitent wypłaci dywidendę, w wyniku czego wskaźnik dźwigni finansowej będzie wyższy niż 2,5x.

Zgodnie z decyzją zgromadzenia obligatariuszy z 17 maja 2017 r. marża odsetkowa została podwyższona z 5,2 pkt proc. do 6,2 pkt proc.

7 czerwca 2017 r. spółka przedterminowo wykupiła część emisji, a w obrocie pozostały obligacje o wartości nominalnej 14 mln zł (pierwotnie 21 mln zł).


Emitent: Meyra Group S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MED0420
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 14 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-04-06
 • 2016-10-06
 • 2017-04-06
 • 2017-10-06
 • 2018-04-06
 • 2018-10-08
 • 2019-04-08
 • 2019-10-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-09-28
 • 2017-03-29
 • 2017-09-28
 • 2018-03-28
 • 2018-09-28
 • 2019-03-29
 • 2019-09-27
 • 2020-03-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-10-06
 • 2017-04-06
 • 2017-10-06
 • 2018-04-06
 • 2018-10-08
 • 2019-04-08
 • 2019-10-07
 • 2020-04-06

Dzień wykupu

 • 2020-04-06

Emisje